Honorar og digitale litterære arrangement i koronatiden

Denne saka er frå 2020 og kan innehalde informasjon som ikkje lenger er gjeldande. Sjå honorarsidene våre for oppdaterte satsar, eller kontakt administrasjonen for å få råd og svar på evt. spørsmål.

Vi gleder oss over at mange forfattere får digitale oppdrag og møter publikum på store og små skjermer over hele landet.

Det er mange bibliotek og andre aktører som kontakter oss og medlemmene våre med spørsmål om honorar i forbindelse med digitale litterære arrangement. Eller de ønsker å få lese inn hele eller deler av tekster (da gjerne barnebøker) og dikt og legge ut på forskjellige sosiale medier.

I utgangspunktet oppfordrer Norsk Forfattersentrum alle bibliotek til å la forfattere selv lese sin egen tekst. Det vil være en viktig inntekt for landets forfattere.

Vi understreker at dette er midlertidige føringer for perioden vi står i nå, og det er viktig at dette også er avklart med forlag ved behov.

Vi er i ferd med å få på plass satser og regler for digital formidling, strømming og opptak – men det må vi komme tilbake til senere.

Vi ber dere alle om å bruke materiale dere allerede har digitalt med stor omhu, husk at forfatterne nå trenger alle de oppdrag og all den inntjening de kan få, og aktiv bruk av tidligere møter er kan hende gratis for dere men svært dyrt for forfatterne våre, som vi jo alle trenger.

VÅR ANBEFALING FOR KORONATIDENE

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene