Havmannprisen 2015 til Sigbjørn Skåden

Sigbjørn Skåden er tildelt Havmannprisen for beste nordnorske bok utgitt i 2014. Han får prisen for romanen Våke over dem som sover utgitt på Cappelen Damm. Romanen har fått mye nasjonal oppmerksomhet. Blant annet var den blant de romanene som ble vurdert til P2-lytternes romanpris i 2014.

Havmannprisen på 50 000 kroner blir delt ut i Mo i Rana lørdag 6. juni kl. 13.00 på Rana bibliotek.

Sigbjørn Skåden, Foto: Cappelen Damm

Prisvinner Sigbjørn Skåden, født 1976, er fra Skånland i Sør-Troms. Våke over dem som sover er hans første norskspråklige roman. Han har tidligere gitt ut flere diktsamlinger, en fagbok for barn og en ungdomsroman på samisk. Han har også redigert utgivelser og arbeidet med oversettelser mellom samisk og norsk. Skåden er den første samiske forfatteren som blir tildelt Havmannprisen.

Romanen Våke over dem som sover har handling som går over flere tidsplan og som følger en slekt fra Skånland fra ca. 1920 og fram til i dag. I en kronologisk framstilling blir vi kjent med slektas historie, og det er da særlig det norske storsamfunnets fornorskingspolitikk og den påvirkningen det har på familien vi får innblikk i.

Om årets vinner sier juryen: Dette er en roman man ikke blir ferdig med etter å ha lest. Språket er fritt for emosjoner, det er kun ytre handling og dialog som driver fortellinga videre, leseren får aldri vite hva personene tenker og føler. Naturskildringene i romanen er vakre, med nær tilknytning til det nordnorske. Dette er en viktig roman om makt, om seksualitet og om skyld og uskyld.

Prisvinneren er kåret av en fagjury ledet av Sissel Holtet ved Nordland fylkesbibliotek, og har ellers bestått av Sigrid Merethe Hanssen for Norsk Forfattersentrum, Gunnar Hagen for Nasjonalbiblioteket og Anita Hartviksen Ravn for Rana bibliotek. I statuttene for Havmannprisen heter det at prisen skal gå til en forfatter med markant nordnorsk tilknytning. Det skal legges vekt på bøker med litterære og fortellermessige kvaliteter.

Havmannprisen deles ut av Rana bibliotek, Nordland fylkesbibliotek og Helgeland Sparebank, sistnevnte gir prissummen på 50.000 kroner. Prisen støttes for øvrig av Ark Mo og Norsk Forfattersentrum avdeling Nord-Norge.

Se hjemmeside: http://www.rana.kommune.no/kultur_idrett_fritid/bibliotek eller: http://www.nordland.fylkesbibl.no

For flere opplysninger, kontakt: Lillian Bråthen, kst. biblioteksjef v/Rana bibliotek, tlf. 75 14 61 10 / mobil: 95 83 12 65 eller Anita Kulset, fylkesbiblioteksjef Nordland fylkesbibliotek, tlf. 75 14 61 53 / mobil: 95 75 99 27

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene