Gratis kunstnaropphald

Fristen for å søke arbeidsopphald på Leveld Kunstnartun A.i.R. frå 1. september 2022 – 1. september 2023 er måndag 1. april 2021.

Foto: Leveld Kunstnartun

Me oppfordrar til å søke opphald på 2 til 3 månader.

Utvalet av kunstnare er basert på kunsterisk aktivitet og kvalitet.

Me tar imot søknader frå profesjonelle kunstnarar frå alle felt; biletkunstnare, forfattarar, kuratorar, filmskaparar, danserar, scenekunstnarar, musikarar, komponistar, kunstnarar innafor nye mediar og arkitektar. Det er til ein kvar tid tre kunstnare på tunet, og eit opphald er på 1- 3 månader.

LKT opnar hausten 2021 ein grafisk verkstad og me oppfordrar biletkunstnare som arbeider med grafiske teknikkar om å søke.

Opphald på LKT er gratis.

Søknadsskjema og meir informasjon på:

www.leveldkunstnartun.no

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene