God sommer! Medlemsinfo før sommeren

Forfattersentrum har sommerstengt fra og med mandag 29. juni, til og med fredag 24. juli. Vi ønsker alle lesende og skrivende en god sommerferie!

Saken under er et sammendrag av medlemsinfo sendt fra daglig leder, Ingvild Christine Herzog, til medlemmene:

"Kjære medlem!

Forfattersentrum forsøker hele tiden å finne ut både hvor skoen trykker, og finne ut hvordan dette trykket kan avhjelpes, og vi takker dere alle for både gode ord, konstruktive innspill og tilbakemeldinger av forskjellig art. Vi er heldige som kan få jobbe for dere, det gir oss mening og retning i en ellers forvirrende tid. Det er godt at vi kan bidra til å bedre både litteraturens og forfatternes kår, takk for det!

Det er ikke "bare å skrive"!

Vi har hatt kommunikasjon og møter med KUD og mange andre instanser om forfatternes økonomiske situasjon i flere måneder nå, og vi gir oss ikke. Prinsippet er klokkeklart, regjeringen stengte Norge, da må det tiltak til for å redde det som blir skadelidende i denne perioden. Og som kommer til å være skadelidende lenge. For forfattere og andre kunstnere er estimert økonomisk nedgang 48 % - mot landet forøvrig sine 6-8 %. Det er mange penger og stor forskjell. La dere aldri fortelle at det "bare er å skrive", dere må også skrive med tak over hodet og mat i kjøleskapet. Dere har rett til tiltak som treffer og ordninger som omfatter dere alle. Vi jobber steinhardt for dette i alle de foraene og med alle de folkene vi kan, og håper vi bidrar noe. Kontakt oss om dere trenger råd!

Ikkje gi bort åndsverket ditt

Nå er vi gjennom den første runden, og vi har fått sanset oss litt. En ting som er helt helt sikkert er at dere ikke må finne på å gi bort åndsverket deres til fri bruk på internett eller i andre foraer. Dere har rett til å si nei til bruk, og dere har rett til å kreve vederlag for bruk. Vi hjelper dere gjerne. Kjennes det vanskelig, vis til oss. (Og blir det vanskelig, tenk på TONO og musikk, det er selvsagt at musikere får for bruk, det er selvsagt at dere skal ha for bruk.) Og vær fryktelig forsiktige med å gi aksept til at ting skal ligge ute på nett lenge. Spør gjerne hvorfor det er ønsket? Er det en påkostet produksjon fra oppdragsgivers side er det en ting, får dere et godt honorar for det er ingenting bedre, men ellers, altså, hvorfor? Se her først uansett:

https://forfattersentrum.no/anbefalt-midlertidig-rammeverk-for-digitale-opplesninger/

NAV

NAV har hatt en tiltakspakke for selvstendig næringsdrivende. Den har noen av dere søkt på, men dessverre har den truffet forfattere dårlig, spesielt siden det kun er næringsinntekten for 2019 som skal legges til grunn. Dette utfordrer vi, og alle de andre kunstnerforeningene, ved alle gitte muligheter, men har enn så lenge ikke blitt hørt. Men dere bør alle se om dette er en ordning dere kan benytte dere av, og søke om dere kan. Det er ikke meningen at staten skal tjene på at kunstnere ikke benytter seg av de tilbud som tilbys, hevd deres rett!

https://www.nav.no/arbeid/inntektskompensasjon

Støttestipend

Forfattersentrums styre og Medlemsfondets styre avgjorde at vi skulle tilby våre medlemmer et støttestipend som en hjelp i disse trange tider – så langt pengene strakk, og etter søknad. Dette ble et trekkfritt stipend på 5 000 kroner (så lenge det ble brukt til å dekke forefallende utgifter), og vi fikk 40 søkere, dobbelt så mange som vi hadde midler til. Både NFFO og NBU trådte støttene til med øremerkede midler til sakprosa og barne- og ungdomsbok forfattere. Da kunne vi, med et lite dypdykk i egne driftsmidler, sørge for at alle som trengte det, fikk støtte. Det er vi utrolig glade for, og får vi det til kjører vi en ny runde til høsten, om behovet stadig er der. Vi takker for tilliten dere viser oss ved å søke.

DnFs solidaritetsfond

Vi minner også om at DnF har et solidaritetsfond for egne medlemmer:

«…Det innkommer mindre penger til solidaritetsfondet nå enn det gjorde i bokklubbenes storhetsdager, men midlene er der og disse er i følge retningslinjene ment å gå til økonomisk hjelp til norske, skjønnlitterære forfattere i spesielt vanskelige, akutte og uforutsette situasjoner. Det vil ikke bli gitt støtte eller lån til dekning av skattekrav. …» - kontakt DnF her: post@forfatterforeningen.no

DKS

Nye satser for kommende skoleår blir:

  • Oppdragstaker honoreres med minst kr. 5 016 per formidlingsdag.
  • Møter og prøver/preproduksjonsarbeid med oppdragsgiver honoreres med kr. 697 per time for faktisk medgått tid.

Nå begynner oppdragsgivere å sende ut kontrakter til utøver for neste år. Vi viser gjerne til Viken (som har vist seg som en glitrende fiksstjerne i en turbulent tid) og de aller fleste øvrige fylkene, som i sin kontrakt har følgende vilkår. Vi er så takknemlige og glade for at Kulturtanken og DKS-oppdragsgivere, fylker og kommuner,  har vært så gode støttespillere og samarbeidspartnere! De brettet opp ermene og satte i gang med tiltak før vi andre fikk trukket pusten, det står det respekt av. Blant annet står det som følger i forbindelse med smittevernsavlysninger:

  • 25 % av avtalte honorar ved avlysning mindre enn 3 måneder før første formidlingsdag
  • 50 % av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 2 måneder før første formidlingsdag
  • 100 % av avtalt honorar ved avlysning mindre enn 1 måned før første formidlingsdag

Dette skal dere vise til og be om på alle oppdrag dere inngår i tiden fremover synes vi. Vi bidrar og hjelper dere gjerne.

Syk selv? – En krise kommer sjelden alene

En ting som ikke oppdragsgivere kommer til å dekke, er om dere selv blir syke eller kommer i karantene. Og her er det dessverre kun ett råd som gjelder, dere bør, så langt det lar seg gjøre, tegne en sykelønnsforsikring for selvstendig næringsdrivende. Vi har i flere år argumentert for at det ikke bør koste mer for forfattere enn for andre frilansere, men ennå er vi ikke hørt, og akkurat nå er det slik det er. Det er en dyr forsikring, men om dere har planlagt store turneer er spørsmålet om dere har råd til å la være.

https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/selvstendig-naringsdrivende-med-flere/forsikring/forsikring-for-selvstendig-naeringsdrivende

Sender du faktura selv?

Flere oppdragsgivere ber oss si til de av dere som fakturerer selv at dere bruke EHF eller Forfattersentrum. De tar ikke lenger imot fakturaer som ikke er EHF – og det gjelder snart hele landet. Om dere bruker oss (og det blir vi jo glade for) er vi på stell EHF-messig, hvis ikke må dere ta i bruk et faktureringssystem som støtter EHF.

Hvordan går det med deg?

Det viktigste kommer sist. Hvordan går det med deg? Brenner det på kjøkkenet, eller ser du kun en tynn lysstripe over den nordligste åsen? Er det ting vi kunne gjort vi ikke har gjort? Kan vi gjøre noe mer? Vit du er viktig, vit at litteraturen du skaper og formidler beriker verden. Ta kontakt med både de små og store ting, vi er her for dere.

Sommerferie

Vi sommerstenger i juli, men både nestleder Sissel Kristensen og jeg er tilgjengelige også da for kontakt der det er akutt behov.

Alle gode hilsener fra Ingvild"

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene