Frankfurt-forfattarar får betalt per oppdrag

Honorering for forfattarar som deltok på litteraturprogrammet i den norske paviljongen på bokmessa i regi av NORLA og ved litterære arrangement i Frankfurt by i samarbeid mellom ekstern arrangør og NORLA, får betalt per oppdrag.

Forfattersentrum og NORLA har samarbeida om eit opplegg for honorering under Bokmessa i Frankfurt. Forfattarane får betalt per oppdrag. Alle forfattarar med ein mellomdag utan oppdrag i Frankfurt, har som avtalt fått 1000 kr i honorar for slike dagar.

Arte, Blaue Sofa og bokmessas eigne scener er mediearenaer som normalt ikkje betaler honorar. Slike har gjort avtalar direkte med forfattarane gjennom deires tyske forlag eller agentar utan at NORLA er involvert, og NORLA kan derfor ikkje honorere dette. Det same gjeld Open books-festivalen i Frankfurt, som er arrangert i samarbeid med dei tyske forlaga.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene