Forfattersentrum krever skolebiblioteklov

Årsmøtet i Norsk Forfattersentrum vedtok lørdag en resolusjon om skolebiblioteklov.

Sammen med en rekke andre organisasjoner arbeider Forfattersentrum intensivt for å få på plass en skolebiblioteklov. Tidligere har vi blant annet bedt medlemmene våre om å dokumentere skolebibliotekene de besøker på turné i Den Kulturelle Skolesekken, og på lørdagens årsmøte ble følgende resolusjon vedtatt:

Gode og velfungerende skolebibliotek er viktige i utviklingen av leseferdigheter og leselyst blant elever. Dette gjelder uavhengig av bosted og foreldrenes utdanning og yrke. Gode skolebibliotek bidrar til at elever har tilgjengelig litteratur innen skjønnlitteratur og sakprosa, og til at de møter kompetent personell som kan bidra med formidling, informasjonsinnhenting og kildekritikk. Skolebibliotek er også sentral i arbeidet med å utjevne sosiale og digitale forskjeller blant elever med ulik bakgrunn, og en viktig arena for læring og lesing i alle fag.

Norsk Forfattersentrums årsmøte 2017 oppfordrer alle partiene på Stortinget til å utarbeide og innføre en egen lov om skolebibliotek.

I denne videoen kan du se noen av bildene vi har fått inn av norske skolebibliotek:

Flere bilder av både gode og mindre gode skolebibliotek, finner du her.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene