Flere partier ønsker å styrke Forfattersentrum

Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti satser begge på kunstnerøkonomien i sine alternative budsjetter. Begge partiene ønsker blant annet å øke støtten til Norsk Forfattersentrum med henholdsvis 3 og 5,2 millioner kroner.

Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Forrige uke meldte vi at Arbeiderpartiet ønsker å øke støtten til Norsk Forfattersentrum med fem millioner kroner i sitt alternative budsjett. Nå følger SV og SP etter.

«Det var viktig for meg å sikre at Norsk Forfattersentrum fikk midler i vårt alternative budsjett», forteller Åslaug Sem-Jacobsen, kulturpolitisk talsperson for Senterpartiet. Hun legger til at Senterpartiet, kanskje ikke så overraskende, har merket seg Forfattersentrums landsdekkende innsats: «Norsk Forfattersentrum sørger for formidling av norsk samtidslitteratur til lesere over hele landet! De er sentrale bidragsytere til Den Kulturelle Skolesekken, som er et viktig tilbud til hele landets barn og unge. Jeg syns også det er positivt at Norsk Forfattersentrum bidrar til at biblioteker og kulturhus rundt om i landet får til bokbad, skrivekurs, m.m. Det gir oss et rikt og variert kulturtilbud lokalt, noe Senterpartiet er opptatt av.»

Vil være viktig for å tåle den økte oppdragsmengden

En økning i tilskuddet vil gjøre Forfattersentrum rustet til å takle den stadig økende oppdragsmengden, blant annet investere i mer effektive digitale løsninger. Som vi flere ganger tidligere har rapportert, fortsetter honorarutbetalingene til medlemmene våre å vokse også i 2019. Bare den siste uken har vi utbetalt nesten fem millioner honorarkroner til norske forfattere.

For å hindre at den stadig økende oppdragsmengden ikke tærer for mye på administrasjonen, har vi det siste året måtte ta flere uønskede grep for å sikre trygg økonomisk drift: Blant annet har vi kuttet midler til nye litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken, og fremover må vi også kutte i arrangementene våre, arenaer som er viktige for å synliggjøre medlemmene.

Daglig leder, Ingvild Christine Herzog, er svært glad for de rødgrønne partienes ønske om å løfte Forfattersentrum: «En fremtidig økt støtte over statsbudsjettet vil være sårt tiltrengt og gull verdt for norske forfattere. Forhåpentligvis lar regjeringen seg inspirere av de alternative budsjettene til opposisjonspartiene!»

Vil satse på litteraturen

Det er selvsagt også gledelig at de to partiene ønsker å styrke kunstnerøkonomien på andre områder. SV har blant annet tatt til orde for å øremerke midler til tidsskriftene, kunstkritikken og innkjøpsordningen for sakprosa. Partiet vil også styrke søsterorganisasjonene våre Foreningen !les og Leser søker bok.

Les også:

Arbeiderpartiet ønsker å satse på Forfattersentrum – forfattersentrum.no: https://forfattersentrum.no/arbeiderpartiet-onsker-a-satse-pa-forfattersentrum/

Vil styrke kritikk og sakprosa – Bok365.no: https://bok365.no/artikkel/vil-styrke-kritikk-og-sakprosa/

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene