Et fylke i forkant

DKS Akershus har hatt ansvar for arbeidet med Den kulturelle skolesekken i fylket siden oppstarten i 2001. Og DKS Akershus har samarbeidet med Norsk Forfattersentrum i en årrekke, og Litteraturbruket helt siden starten i 2008.

Foto: DKS Akershus
Cesilie Tanderø. Foto: DKS Akershus

- Vi har for eksempel kjøpt og formidlet enkelte litterære produksjoner som Litteraturbruket enten har produsert selv eller har anbefalt oss, som Fortellingen om et mulig drap.  Den har vært en kjempesuksess hos våre femteklassinger i flere år. Med Litteraturbrukets etter hvert rikholdige database over produksjoner i tillegg til det vi selv initierer har vi fått mye mer å velge mellom. Det betyr at vi kan tilpasse og variere tilbudet til skolene i større grad. Og det er arbeidsbesparende å slippe å produsere alt selv.  Det har fungert bra, sier produsent for litteratur i DKS Akershus, Cesilie Tanderø.

For Cesilie er nettopp variasjon viktig. Spennet i forfatterbesøkene er stort, og favner i år alt fra Menneskeverd, demokrati og ytringsfrihet med Amal Aden m/ulike andre forfattere til Byen og miljøet med Peter Butenschøn og videre til Bjørn Fredrik Rørvik og Ragnar Aalbus Mesterdetektiven Purriot for de minste. Hun vil at elevene skal oppleve at litteraturen både kan være leken og åpne opp for større innsikt.

- Vi ønsker at opplevelsene skal være et løft i skolehverdagen. Noe lærerne kan gripe fatt i og bruke. Og selvfølgelig vil vi at møtene skal gi elevene litt mer lyst til å både lese og skrive selv!

Kurs

Litteraturbruket arrangerer kurs, både Lesekurs og Formidlingskurs, og Cesilie mener disse har bidratt til kvalitetshevingen av litteraturformidlingen i Akershus. Fylket krevde tidlig for at alle forfattere på turné skulle gjennomgå kurs eller ha dokumentert formidlingskompetanse.

- For det er ikke nok bare å skrive godt, man må kunne formidle også. Og det er ikke slik at det ene nødvendigvis følger det andre. Min erfaring er at alle som skal møte elever på en skole, uansett om det er et klasseromsbesøk eller et skriveverksted, har utbytte av råd og respons på sin formidling. Å gi tilbakemelding og komme med innspill er en viktig del av det å være produsent i DKS, synes Cesilie.

Camilla Frey. Fra forestillingen Fortellingen om et mulig drap. Foto: Siv Nærø.
Camilla Frey. Fra forestillingen Fortellingen om et mulig drap. Foto: Siv Nærø.

Korrektiv

Noen litterære produksjoner er blitt endret, og i enkelte tilfeller kansellert, fordi Litteraturbruket har fungert som rådgiver for litteraturprodusentene.

- Jeg liker debatt om kvalitet og om hva som passer på ulike alderstrinn. Vi må være åpne for at ting noen ganger ikke fungerer som vi hadde håpet. Det er fint når Litteraturbruket kan påpeke det vi selv ikke ser. Men det er ingen som har en fasit på dette feltet.  Å få kvalifiserte og begrunnede tilbakemeldinger er gull verdt!

Nærhet

DKS Akershus har én fordel framfor mange andre fylker ved at de har kontor i Oslo og nærhet til Forfattersentrum Østlandet og Litteraturbruket.

- For oss har dette stor verdi. At vi er ti minutter unna gir en helt unik mulighet til samarbeid og kontakt – begge veier. De uformelle møtene på festivaler og DKS-samlinger er selvfølgelig viktige, men å kunne stikke innom har en egen verdi.

Norsk Forfattersentrum sitter i DKS Akershus’ faglige råd for litteratur, sammen med lærere, en elev, forfattere og bibliotekarer. Rådet møtes en gang i året og gjennomgår innsendte forslag og planer for kommende skoleår.

- Etter dette møtet er blokka full av innspill, idéer og forslag til god litteratur for hele skoleløpet, fra 1. klasse til tredje videregående. Sånn var det i år også.

Elevene i Akershus har mange spennende møter med litteraturen i vente.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I en serie artikler vil vi trekke fram aktører som på ulike måter samarbeider med Norsk Forfattersentrum om arbeidet med litteraturen i Den kulturelle skolesekken.

  • Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, både i grunnskole og videregående skole, får møte og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag.
  • Den kulturelle skolesekken ble startet i 2001, og er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • DKS Akershus er ansvarlig for skolesekken i Akershus fylke.

Norsk Forfattersentrum

  • ble opprettet i 1968 som en medlemsorganisasjon for norske skjønnlitterære forfattere. Har i dag ca. 1300 medlemmer, både skjønnlitterære og sakprosaforfattere.
  • er nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken, og samarbeider med fylker og kommuner om et best mulig litteraturtilbud til barn og unge.
  • eier Litteraturbruket, et kompetansesenter for litterære produksjoner.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene