De nominerte til NTNUs litteraturpris 2022 er klare!

NTNU deler årlig ut en litteraturpris for å synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til Trøndelagsregionen. Prisen går til et norskspråklig verk av en nålevende forfatter med tilknytning til regionen, og vekselvis til skjønn- og faglitteratur. I 2022 er det faglitteratur som står for tur.

Originalitet og individuelt særpreg står sentralt i kvalitetsvurderingen til juryen, som består av representanter for NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Hver vår blir publikum invitert til å foreslå kandidater de synes fortjener prisen, og i tillegg nominerer juryen selv. Etter å ha diskutert og vurdert over 30 bøker har juryen kommet fram til en kortliste på fire titler.

Det mørke Tyskland: ei reise blant høgreekstremistar
Astrid Sverresdotter Dypvik
Samlaget, 2021

Hva skjer egentlig i Tyskland? Etter flyktningkrisen i 2015 har politikken blitt mer polarisert. Astrid Sverresdotter Dypvik reiser inn i de høyreekstreme miljøene i Tyskland, og intervjuer politisk engasjerte mennesker fra både grasrota og i maktposisjoner. Som norsk får Sverresdotter Dypvik komme inn i lokaler og på møter som tyske journalister ikke har tilgang til. Dermed gir boka et godt innblikk i miljøene rundt partiet Alternativ for Tyskland og den anti-islamistiske bevegelsen Pegida fra de deltagende menneskenes observasjoner og overbevisninger.

Stemmene etter 22. juli
Ingvild Folkvord
Scandinavian Academic Press, 2020

Terrorangrepene i Regjeringskvartalet i Oslo og i AUF-leiren på Utøya var en hendelse uten sidestykke i norsk historie. I dag, 11 år etter, arbeider vi fremdeles med å forstå det som utspilte seg. Ingvild Folkvords Stemmene etter 22. juli er et unikt bidrag i dette henseende. I en tilgjengelig språkdrakt undersøker boka responsen på angrepene og hvordan den har utviklet seg over tid. Omdreiningspunktet for undersøkelsen er menneskestemmene: diktstemmer, radiostemmer, stemmer fra rettssal 250 og sakprosastemmer. Boka setter ord på hva disse stemmene sier om oss og om det samfunnet som gjerningsmannen angrep.

Dynamitt i borehullene: Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870-2020
Bjørn-Erik Hanssen
Pax Forlag, 2021

Arbeiderbevegelsens historie inneholder mange kamper, fellesskap og konflikter, men ikke minst er den full av individer. Det er disse som er ledetråden i Bjørn-Erik Hanssens Dynamitt i borehullene, hvor vi følger fagbevegelsen i Trondheim gjennom de siste 150 år via enkeltmenneskers engasjement. Slik viser boka frem hvordan det vi i dag kjenner som LO har fått sin rolle i samfunnet, både ved historiske omveltninger og menneskelig innsats. Hanssen håndterer komplekst politisk stoff med nennsom hånd, og viser kostnaden og innsatsen som ligger bak det sikkerhetsnettverket som omgir arbeidstakere i dag – og hvordan kampen fortsatt ikke er slutt.

Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone
Torgeir Ekerholt Sæveraas
Pax Forlag, 2021

Hvem var de tyske soldatene i Norge? Dette spørsmålet har gitt oss ei av de mest originale og spennende bøkene om andre verdenskrig i Norge på mange år. Torgeir Ekerholt Sæveraas har saumfart tyske arkiver og funnet mye ukjent stoff. Gjennom brev, dagbøker og rapporter møter vi alt fra den antinazistiske dikteren og teologen som skriver hjem til kona, til offiseren som reagerer på manglende respekt for en død tysk soldat med at nordmennene mangler sivilisasjon. Boka gir et helt annet bilde av den jevne tyske soldat enn det vi tidligere har hatt.

Utdeling av NTNUs litteraturpris

NTNUs litteraturpris deles ut under Basta, sakprosafestivalen i Trondheim, 12. november på Kunsthallen.

20:00: Men er det bra? De nominerte til NTNUs litteraturpris

Frode Lerum Boasson, Astrid Rasch og Mats Ingulstad som gjør en kritisk gjennomgang av de kortliste-nominerte til NTNU sin litteraturpris for sakprosa. Er verkene verdig kortlisteplasseringen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvordan er de bra?
Gratisbilletter hentes ut via Litteraturhuset i Trondheim

21:00 Utdeling av NTNUs litteraturpris

Tiden er inne for å avsløre hvem som stikker av med NTNus litteraturpris 2022. Få med deg den høytidelige overrekkelsen på Kunsthallen, før vi feirer videre inn i natten med DJ Rugelsjøen.

Gratisbilletter hentes ut via Litteraturhuset i Trondheim  

Tidligere vinnere

2021: Erlend Skjetne, Skare

2020: Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin, Bygården – historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk /  Erik Stenvik, Bondevett. En personlig historie om livet på landet – og avfolkinga av norske bygder

2019: Arild Vange, Livet i luftene

2018: Maria Berg Reinersten, Reisen til Bretton Woods

2017: Sara Sølberg, Seismiske smell

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene