De nominerte til NTNUs litteraturpris 2021

NTNUs litteraturpris 2021 går til «et norskspråklig skjønnlitterært verk av høy litterær kvalitet» som er utgitt i 2019 eller 2010 og skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Juryen har vurdert nærmere 50 bøker og står igjen med fire finalister. Prisen på 20 000 og et diplom, deles ut under Litteraturhuset i Trondheims 5-årsfeiring, 15. oktober.

Erlend Skjetne
Skare
Flamme forlag, 2019

I Erlend Skjetnes diktsamling Skare finner, mister og gjenfinner to mennesker seg selv i møte med et fremmed, iskaldt kystlandskap. I bokens åpningsdikt møter vi et lyrisk «eg» (han) og «du» (hun) på reise, de slår seg ned i et hus, de utforsker naturen gjennom flere årstider, det oppstår konflikter og brudd. Diktsamlingen har et fortellende driv som skaper dynamikk og spenning. Men hvert dikt står også for seg selv, som poetiske, sentrallyriske og klangrike utforskinger av menneskelig ensomhet og mellommenneskelig lengsel i møte med en natur som eg og du går opp i, og som de blir en del av. Boken kan leses som et økokritisk kampskrift skrevet med en varsom innestemme som minner oss om at vi skal gjenfinne en sensitivitet vi har mistet i møte med naturen.

Ingrid Tørresvold
Hilsen Ruth
Cappelen Damm, 2020

Storbyen står overfor sin heteste sommer noensinne, det er unntakstilstand og kafémedarbeider Ruth sliter. Men varmen er ikke det verste, det er samfunnets normer og forventninger som forvirrer Ruth, og hun har vansker med å sette avtrykk. Når kollegaen Sofie forteller Ruth en hemmelighet, snus Ruths til vanlig ensomme og ensidige liv på hodet. Mens heten og skogbrannene ulmer utenfor bygrensa og danner rammen for en klimaroman, drives Tørresvolds debut Hilsen Ruthframover med korthugde setninger om de mellommenneskelige aspektene ved ei krise: å finne seg til rette i krisetilstanden, nye vennskap og nye utfordringer. Hvilke muligheter åpner seg når Ruth plutselig er en av få som bestemmer seg for å bli igjen?

Per Helge Genberg
Og prosjekta skal bleikne
Vigmostad Bjørke, 2020

Byråkraten Per Helge tykkjer meir om dyr enn om folk. Etter ein mannsalder som byråkrat skildrar Per Helge sanseleg nokre av stiane han har trakka i opp gjennom livet sitt. Heilt frå han fekk ei ungdomsforelsking til dei gule mappene i det lokale landbrukskontoret, til han no snart skal gå ut av utanforskapet i karrierestigen for å kunne leve med heile seg i sjølve livet. Han gir skoddefyrstar, sjølvdyrkarar, møteplagarar og meiningslause oppgåver i forvaltninga det glatte lag, samstundes som han romantiserer og skildrar både gode og såre opplevingar saman med dei som står han aller nærmast – sauene. Han trivst langt betre saman med saueflokken sin, enn med gjetarane i offentleg forvaltning. Ei tredje lita bok i ein trilogi, som også står seg godt heilt aleine.

Sissel Lie
Ta på meg
Liv forlag, 2019

Hva kan elefanter lære oss om menneskers relasjoner? På et eldrehjem møtes mor og datter, og derfra veksler historien i korte prosastykker mellom fortid og nåtid, elefantfakta og -fantasier, samtaler og minner. Det er til stadighet en elefant i rommet eller i sirkusmanesjen, og mor og datter snakker forbi hverandre om oppvekst, relasjoner og kjønnsroller. Samtidig dannes et bilde av et forhold som aldri helt fungerte, fordi moren selv var en elefant i et for lite rom. Skildringene av elefantene og deres betraktninger løser opp det tidvis surrealistiske samtale- og fortolkningsrommet, for selv klodens største dyr har innimellom behov for kjærtegn.

NTNUs litteraturpris på Litteraturhuset i Trondheim:

15.10, kl. 18.00
Men er det bra? NTNUs litteraturpris-spesial.
Inngang: 50

15.10, kl. 19.00
Utdeling av NTNUs litteraturpris + Samtale med Vigdis Hjorth og Jan Kjærstad
Inngang: 150 / 100

Tidligere vinnere:

2020: Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin, Bygården – historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk /  Erik Stenvik, Bondevett. En personlig historie om livet på landet – og avfolkinga av norske bygder

2019: Arild Vange, Livet i luftene

2018: Maria Berg Reinersten, Reisen til Bretton Woods

2017: Sara Sølberg, Seismiske smell

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene