Bli medlem i Norsk Pen!

Norsk Forfattersentrums styre oppfordrer alle medlemmer til å søke medlemskap i Norsk Pen, som er en usedvanlig viktig organisasjon – ikke minst i disse tider.

Søknader om medlemskap behandles av styret i Norsk PEN og kan sendes pen@norskpen.no eller til Norsk PEN, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo. Du kan også laste ned et søknadskjema som kan sendes elektronisk.

Norsk PEN er den norske avdelingen av PEN International, verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, stiftet i 1921. Norsk PEN ble stiftet som nasjonal underavdeling i 1922. Norsk PEN er en medlemsorganisasjon og har i dag ca. 800 medlemmer.

Norsk PEN er den eneste norske organisasjonen som vier all sin oppmerksomhet til arbeidet for ytringsfrihet.  Arbeidet for fri ytring er viktig for vår egen demokratiske helse og for demokratiske prosesser ute i verden.

Ytringsfriheten er under stadig sterkere press verden over. For å styrke vårt arbeid og få økt gjennomslagskraft, trenger Norsk PEN flere medlemmer!

Norsk PEN teller per i dag rundt 800 medlemmer. Alle som er medlem av en skjønn- eller faglitterær skribentorganisasjon, Norsk Journalistlag eller som forlegger tilknyttet Den Norske Forleggerforening kvalifiserer til medlemskap i Norsk PEN. Alle som er avhengig av ytringsfrihet i sitt daglige virke kan også søke medlemskap.

Kontingenten er kr. 450 pr. år.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.