Betalar fullt honorar for avlyste DKS-turnéar

Den kulturelle skolesekken i Viken har i kveld avlyst alle skuleturnéar dei neste vekene. Fylket opplyser samstundes at dei betalar ut fullt honorar til utøvarar som får sine turnéar avlyst. Etter det Forfattersentrum erfarer gjer Finnmark fylke det same. Dette er vi sjølvsagt svært letta over, og vi håpar dei andre oppdragsgivarane i DKS følgjer etter Viken og Finnmark!

CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene