Årsmelding 2017

"Forfattersentrum bidrar til å skape helt nødvendige møter mellom forfattere og publikum."

DAGLIG LEDERS INNLEDNING:

I 2018 fyller Norsk Forfattersentrum 50 år, et jubileum det er verdt å feire. Vi er den største og eldste formidleren av forfattere i Norge, og vi er uhyre stolte av våre medlemmers innsats i de femti årene som er gått. Forfattersentrum bidrar til å skape helt nødvendige møter mellom forfattere og publikum. Disse møtene er svært verdifulle, de er med på å gjøre terskelen til litteraturen lavere og opplevelsen større.

Det er fristende å sitere Einar Økland, Tor Obrestad og Bjørn Nilsen sitt notat «Slutt på blomsterkvastene» til lanseringen av Norsk Forfattersentrum i 1968: «Forfattere er nok glad i blomster, men også de spiser mat når ingen ser det». I femti år har vi, år for år, fått bekreftet behovet for litteraturformidling og forfatterformidling. Vi har vært med på etableringen av gode arenaer, som bokdager og festivaler, og har et tett samarbeid med landets bibliotek og de fleste andre store og små litteraturformidlere.

"Vi må sørge for at forfatterne har råd til å bidra
til en rik samtidslitteratur."

Til tross for den litterære gullalderen vi opplever i Norge i dag, er det i ferd med å skapes skarpe økonomiske skiller mellom dem som opplever litteraturen og dem som skaper den. Forfattere tjener mindre på sine forfatterskap, de er i større og større grad avhengige av tilleggsinntekter. Dessuten er trygdeordninger andre arbeidstakere opplever som selvsagte, et fjernt gode for forfatterne. Frilansere kan for eksempel i dag kjøpe sykelønnsforsikring til en tredel av kosten for en forfatter, som er selvstendige næringsdrivende og dermed ikke har samme rettigheter. Rettigheter ved barns sykdom, egen sykdom og pensjonsrettigheter er få. Det gjør forfattergjerningen tidvis til en risikosport.

Lesere i Norge nyter godt av tilgang på svært mange svært gode bøker, og har også et bredt tilfang av nye titler. Vi må sørge for at forfatterne har råd til å bidra til en rik samtidslitteratur.

"Melk i glasset, brød på bordet
og bok i hånden for alle."

Norsk Forfattersentrum vil i de neste femti år fortsette arbeidet med å formidle landets forfattere og samtidslitteratur til alle! Vi vil bidra til at formidlingen holder en høy kvalitet, og vi vil fortsette arbeidet for å sikre landets forfattere de sosiale goder de har rett på. Melk i glasset, brød på bordet og bok i hånden for alle.

[caption id="attachment_8357" align="alignleft" width="150"]

Daglig leder Ingvild Herzog. Foto: Nina Ruud[/caption]

Ingvild Christine Herzog
Daglig leder
Norsk Forfattersentrum

Hele årsmeldingen leser du her:
Norsk Forfattersentrum Årsmelding 2017

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene