NTNUs litteraturpris til Erlend Skjetne

Fredag 15. oktober mottok Erlend Skjetne NTNUs litteraturpris 2021 for sin diktdebut Skare. Ei universalpoetisk og åpen diktsamling, kjennetegna av eksistensiell djubde, sterk poetisk slagkraft og nydelig klangrikdom, meinte juryen.

Vinneren skal være «et norskspråklig skjønnlitterært verk av høy litterær kvalitet» utgitt de to foregående årene og skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. I år gikk prisen til et skjønnlitterært verk. Prisen blei utdelt under Litteraturhuset i Trondheims 5-årsjubileum, og er en del av samarbeidet mellom NTNU og Litteraturhuset i Trondheim. Juryen besto av representanter fra NTNU, Litteraturhuset i Trondheim og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.

Juryens begrunnelse:

Skjetnes debut, diktsamlingen Skare, kjennetegnes av eksistensiell dybde, sterk poetisk slagkraft og nydelig klangrikdom, i et gammelmodig, dels konstruert nynorsk som kan minne om stilen til Vesaas.

I det ytre handler samlingen om to menneskers møte med et fremmed, iskaldt kystlandskap. Det lyriske «eg» (han) og «du» (hun) slår seg ned i et hus, de utforsker naturen i flere årstider, det oppstår konflikter og brudd. Skjetne får frem et særegent narrativt driv som skaper dynamikk og spenning. Samtidig står diktene seg godt som enkeltdikt.

Skjetne skildrer respektfulle, utforskende og vare møter med en fremmed natur som «eg» og «du» sakte gjør til sin. Diktene gjengir konkrete, fysiske møter og tilstander – mellom «eg» og «du», og mellom mennesket og naturen – i et iskaldt, vinterlandskap som kan oppfattes som nordnorsk. Likevel kjennes Skjetnes diktsamling stedløs, universell.

Det samme med tiden: Vi følger «eg» og «du» mellom årstidene som veksles, og de to lever i naturens nå. Slik blir denne diktsamlingen universalpoetisk og åpen: Leseren inviteres med inn (eller snarere ut, i naturen), som samtidig blir leserens natur, leserens nå. Boken kan også leses økokritisk. Den er skrevet med en varsom innestemme som minner oss om at vi skal gjenfinne en sensitivitet vi har mistet i møte med naturen.

Tidligere vinnere:

2020: Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin, Bygården – historier om drømmer, virkelighet og norsk boligpolitikk /  Erik Stenvik, Bondevett. En personlig historie om livet på landet – og avfolkinga av norske bygder

2019: Arild Vange, Livet i luftene

2018: Maria Berg Reinersten, Reisen til Bretton Woods

2017: Sara Sølberg, Seismiske smell

Medlemmer som er nemnde i denne saka

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene