Arbeiderpartiet ønsker å satse på Forfattersentrum

I sitt alternative statsbudsjett øker Arbeiderpartiet støtten til Norsk Forfattersentrum med fem millioner kroner.

Anette Trettebergstuen. Foto: Bernt Sønvisen

«Vi har registrert den store økningen i aktivitet de siste årene, og at dette har skjedd samtidig som Norsk Forfattersentrum har hatt realnedgang i driftstilskudd», konstaterer kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen. «Arbeiderpartiet er opptatt av å styrke kunstnerøkonomien, som er et hovedfokus i vårt alternative kulturbudsjett 2020. Norsk Forfattersentrum har i dag en viktig rolle for å sikre formidling av litteratur til alle, blant annet gjennom organisering av forfatterbesøk og å sikre at forfattere får riktig honorar. Dette arbeidet ønsker vi å støtte opp om.»

Stadig økende oppdragsmengde
Norsk Forfattersentrum har det siste tiåret opplevd en eksplosiv økning i omsetningen uten at antallet ansatte har gått nevneverdig opp. I 2010 fikk norske forfattere utbetalt 15 866 511 kroner i honorar gjennom Forfattersentrum, i 2018 var tallet doblet. Økningen er selvsagt strålende for medlemmene våre, men arbeidsmengden tærer på administrasjonen.

Har tatt nødvendige grep
Forfattersentrum har det siste året tatt flere grep for å sikre en trygg økonomisk drift: På årsmøtet i april ble det blant annet vedtatt å la 1% av alle honorarutbetalinger gå til administrasjonen, slik at inntektene i større grad følger økningen i omsetning. Tidligere i høst annonserte vi også at det fra og med 2020 ikke vil bli delt ut midler til nye litterære produksjoner for Den kulturelle skolesekken.

Behovet for økt bemanning og oppgradering av økonomisystemene er likevel fremdeles stort.

«Dette har vi i flere år har kommunisert til Kulturdepartementet og Familie- og kulturkomiteen på Stortinget», forteller daglig leder i Forfattersentrum, Ingvild Christine Herzog. «Vi er derfor uhyre glade for nok en gang å bli hørt av Arbeiderpartiet i deres alternative budsjett.»

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene