2020 oppsummert: sterk litteratur og sårbar forfatterøkonomi

2020 oppsummert: sterk litteratur og sårbar forfatterøkonomi

Torsdag 8. april møttes medlemmene i Norsk Forfattersentrum til digitalt årsmøte. Vi oppsummerte 2020, avrundet året og rettet blikket fremover.

2020 var et katastrofeår. Det var også et år der vi som organisasjon inntok en enda tydeligere rolle. Norsk Forfattersentrums iherdige innsats for litteraturen og forfatterne satte oss på kartet, selv om vi helst hadde sett at det skjedde på andre måter. Nye samarbeidsflater har oppstått, gamle samarbeidsbånd er styrket, og mange nye muligheter for litteraturformidling og forfatterformidling er utforsket.

Forfatterøkonomien viste seg dessverre å være enda mer sårbar enn antatt. Derfor må arbeidet for å sikre og trygge litteraturen fortsette med ufortrøden kraft.

Viktigheten av god samtidslitteratur og av sterke forfattere ble svært tydelig i unntaksåret 2020. Tiltak for økt lesing, lesemestring og leselyst, godt språk og god språkbeherskelse, utvikling av borgernes evne til kritisk lesing – dette er helt nødvendige faktorer i bygging av allmenndannelse, demokrati, empati og generell livsglede. Og det trenger verden mye av i tiden fremover. Det, og fullvaksinering.

Ingvild Christine Herzog
Daglig leder

[caption id="attachment_353" align="alignnone" width="300"]

Ingvild Christine Herzog. Foto: Nina Ruud[/caption]

I årsmeldingen kan du lese mer om hva som skjedde i 2020.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.