Søk om kunstneropphold i Volda

Seanse – senter for kunstproduksjon tar nå imot søknader til kunstneropphold 2023. Oppholdet blir arrangert i uke 24, 25, 42 og 43, og til sammen vil om lag 20–25 kunstprosjekt få innvilget opphold.

Seanse-senteret er tilknyttet Høgskolen i Volda. Foto: Seanse

Seanse tilbyr:

• Gode arbeidsforhold i egne lokaler.

• Veiledning av mentorer med kunstnerisk og barnefaglig kompetanse.

• Deltakelse i et tverrkunstnerisk kunstnerkollegium.

• Honorar, reise og opphold.

Om Seanse

Seanse er en nasjonal utviklingsarena og møteplass for kunstproduksjon innen alle sjangre. Vi holder til ved Høgskolen i Volda, som gir oss tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Seanse er det eneste senteret i landet som tilbyr kunstneropphold for prosjekt innen alle kunstsjangere. Siden 2004 har over 794 nasjonale og internasjonale kunstnere vært involvert i rundt 370 produksjoner på kunstneropphold. Målet til Seanse er å medvirke til kvalitetsproduksjoner, kompetanseutvikling og nyskaping innen kunst for og med barn, unge og andre.

I eksil?

Særlig kunstnere i eksil blir oppfordret om å søke opphold.

Mer info om kunstneroppholdet og søknadskjemaet finner du på nettsidene til Seane: www.seanse.no/kunstneropphold

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene