Rapport om kunst og kultur i opplæringen

Rapport om kunst og kultur i opplæringen

Det muliges kunst

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen ble oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten 2013. Gruppens mandat var blant annet å gi råd om hvordan man kan få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole.

Rapporten ble lagt fram på en pressekonferanse på Musikkhøyskolen i Oslo i dag.

Statsrådene vil få en liste med ti konkrete tiltak som råd fra ekspertgruppen. Ekspertgruppen anbefaler samarbeid mellom sektorene og et reelt samarbeid mellom Den kulturelle skolesekken og kulturskolen, som del av den kulturelle grunnmuren lokalt.

– Rådene ser ut til å være tydelige og samlende, men også nytenkende. Jeg håper at ekspertgruppens anbefalinger skal kunne bidra til styrket og reelt samarbeid mellom utdannings- og kultursektoren på alle nivå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Det er gjort et stort arbeid fra ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen, og jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten. Kunst og kultur for barn og unge er viktig. Vi ønsker å satse på kvalitet både når det gjelder innhold og formidling av kultur til barn og unge. Samtidig ønsker vi at barn og unge skal få et mangfoldig og godt kunst- og kulturtilbud, både i form av opplæring og opplevelser, sier kulturminister Thorhild Widvey.
Du kan lese hele rapporten her.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene