Publikums høgdepunkt frå litteraturformidlingsåret 2023

Kva og kven gjorde mest inntrykk på det litteraturinteresserte publikummet i året som gjekk?

Brynjulf Jung Tjønn og Synne Sun Løes på Boktips Live i juni 2023. Foto: Skjermdump frå Youtube-kanalen til Cappelen Damm

I 2023 var forfattarane som er samla i Norsk Forfattersentrum ute på meir enn 9 000 ulike oppdrag. Kva spor har alle desse foredraga, bokbada, skulebesøka og andre litterære arrangementa sett i det litteraturinteresserte publikummet?

Sjølv om vi som jobbar i Norsk Forfattersentrum deltek på ei rekke festivalar og litterære arrangement kvart år, seier det seg sjølv at det er mykje vi ikkje får med oss, og vi ba derfor rett etter nyttår om hjelp til å svare på dette spørsmålet.

Tusen takk til alle som har sendt inn!

Det store Tjønn-året

Foto: Maria Kleppe Vihovde / Cappelen Damm

Brynjulf Jung Tjønn varsla førre veke at han går av som leiar for Den norske Forfatterforening. Spesielt dei to siste bøkene til Tjønn – romanen Kvar dag skal vi vere så modige som fekk P2-lyttaranes romanpris og diktsamlinga Kvit, norsk mann – har skapt svært mykje merksemd rundt forfattarskapen, og i grunn­givinga for kvifor han går av, skreiv Tjønn blant anna at det derfor «kjennest viktigare enn nokon gong for meg å skrive». Den velfortente merksemda forfattarskapen endeleg har fått, er også sterkt representert i innspela vi har fått inn. Brynjulf Jung Tjønn er forfattaren flest rapporterer om at har gjort inntrykk i 2023.

Malin Adriaensen, kjent frå Instagram som @readygoread skriv blant anna om eit forfattarbesøk med Tjønn på Tromsø bibliotek:

Å høre om han, hans historie og dikt-boken, gjorde så inntrykk, og jeg er takknemlig for at jeg fikk det med meg.

Elise Tarberg såg «Fem om Fosse» på Litteraturhuset i Oslo 9. desember. Noko ho oppsummerer som «Veldig bra!» og skriv ellers at dei fem bidraga «ble framført med fantastisk formidlingsevne! Tjønn sin framføring var sterk, sår og fin på samme tid. Det var en rørende og nedtonet fortelling om utenforskap og det å føle på annerledeshet.» Frå samme forestilling trekker Tarberg også fram Tore Renberg som «både rørte og begeistret publikum med å by på humor og selvironi, samtidig som han fikk fram sin store beundring og respekt for Jon Fosse.»

Også Torill Steien frå Molde har eit arrangement med Brynjulf Jung Tjønn i ei av hovudrollene blant sine beste litterarturminne frå 2023:

Under årets Bjørnsonfestival var det eit litt bortgjømt poesiprogram kuratert og leia av rap’er og lyrikkelskar Andre Flatland, – saman med Asieh Amini og Brynjulf Jung Tjønn, – og det som gjorde kvelden unik, Steinar Raknes med sin fantastiske kontrabass, ein skugge som fargelegger all lyrikk.

Skrivekurs som endrar liv

Endre Ruset har vore skrivelærar for seniorar i Molde i fleire år. Foto: Heidi Furre

Ein annan tendens i svara vi har fått inn, er at skrivekurs verkeleg er noko som set spor i deltakarane. Skrivekurset for seniorar som blir skildra under her, kan kanskje inspirere andre til å gjere noko likande? Torill Steien skriv:

Molde kulturskole er ein stor og viktig kulturaktør i Molde. I fleire år har skulen hatt tilbod i musikk og bildekunst for seniorar. Sommaren 2021 fant dei ut at dei ville prøve med ei gruppe i kreativ skriving for seniorar, og fekk Endre Ruset som leiar for gruppa. I starten var vi fire, no er vi åtte, og må seie nei til nye som vil vere med. Det unike med gruppa er at der andre forfattarkurs gjerne skjer i løpet av ei helg eller nokre få samlingar, så møtast vi kvar fjortande dag, og gjer det no på tredje året. Skriv på samlingane og skriv heime, og har ein svært stø og velinformert lærar. For meg har gruppa vore ei sterk pådrivar til å ta fram den skrivegleda eg hadde som ung, den som blei spist opp av kvardagsliv, jobb og familie. Endre har leika fram både forfattaren og gjendiktaren i meg, og skrivegruppa er blitt ein hjørnestein i pensjonistlivet.
Henning H. Bergsvåg blir trekt fram som ein strålande skrivekurslærar. Foto: Foto: Helge Skodvin

Knut Georg Flo har vore på to skrivekurs i Bergen som begge har gjort sterkt inntrykk. Om Kristian S. Hæggernes som skrivekurslærar skriv Flo:

Artige skriveøvelser ved å trekke ut tilfeldige ord fra en tekst, for å jobbe videre med, basert på tema, eller innfall – spennende 'reise' man kunne oppleve, med for meg en ukjent forfatter.

Og om Henning H. Bergsvåg:

Kjent navn, ukjent forfatterskap for meg, usedvanlig sterk muntlig forteller, som ikke sparer seg selv for å gi den nakne historien om skriving, og veien frem, via mange prøvelser (eller feilskjær), der egoet vårt gjerne sperrer utsikten. Ærlighet, det sitter jeg igjen med. Mannen har et vell av innspill til en skriversjel, som kommer fra hjertet, uten støttemanus – unikt, ekte og engasjerende. Som en av få haner i høneflokken var det kjekt å være med på opplevelsen – noe av det beste jeg har vært med på!

Vi har også fått inn fine lovord til både Trude Marstein og Linn Ullmann frå skrivekursdeltakarar. Om sistnemnde skriv ein deltakar som ønsker å vere anonym:

Linn er en inspirator. Med en autoritativ mildhet skaper Linn et trygt skriverom som rommer sårbarhet, undring og utforsking. Et kreativt skrivefelleskap der hver og en stemme er unik og får blomstre. Måtte det aldri ta slutt …

Odd Karsten Tveit om Palestina

Odd Karsten Tveit på bibliotekscena i Rana. Foto: Privat

Odd Karsten Tveit har vore ein forfattar mange oppdragsgivarar har ønska seg på besøk for å forklare meir om konflikten i Midtausten denne hausten. Hilde Rokkan frå Rana bibliotek skriv:

Rana biblioteks årlige Bokdag i november ble helt spesiell. Vi hadde tidlig på høsten invitert Odd Karsten Tveit til å snakke om sin siste bok Palestina. Israels ran, vårt svik. Med krigen og alt det grusomme i Gaza som bakteppe ble dette et veldig spesielt arrangement.

Høgdepunkt frå Norsk Litteraturfestival

Heidi Marie Vestrheim debuterte i 2023 som forfattar med Jenny Fender som blant anna vart nominert til ARKs barnebokpris. Vestrheim blir trekt fram som ein forfattar med god kjemi med målgruppa si. Foto: Jan Khür

Camilla Brandt, tilsett i Lillehammer kommune, rapporterer om fleire vellukka skulebesøk under Norsk Litteraturfestival:

Jeg var så heldig å få oppleve barnebokbad med Heidi Marie Vestrheim og elever fra fem skoler. Det var helt nydelig! Heidi Marie var så åpen og de utvalgte elevene var så godt forberedt, med spørsmål til forfatteren fra hele klassen. Det ble to fine samtaler i løpet av en formiddag, arrangert av Norsk Litteraturfestival.

Torill Steien var også på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer for første gong i 2023 og trekker spesielt fram to arrangement:

Trygve Riiser Gundersen om arkivbruk i boka om Hauge-rørsla, eg har vore bibliotekar og arkivar og hadde stor fagleg glede av dette foredraget. Og så, sjølsagt: møtet med Anne Carson, – i tillegg til masse triveleg prat i poesibilen.

Høgdepunkt frå Bergen internasjonale litteraturfestival

I tillegg til å vere på skrivekurs har allereie nemnde Knut Georg Flo sendt inn to minne frå Bergen internasjonale litteraturfestival som nesten også må få komme med i denne oppsummeringa:

Bergen internasjonale litteraturfestival, 09.02.2023 – Rasende far, forfattersamtale ledet av KjerstiMjør, mellom ClemensSaers og Martin Eia-Revheim, som har vært utsatt for mørke handlinger, som de har bearbeidet og overvunnet. Dekan til og med finne muntre episoder i den dystre tiden, samt være ovenpå situasjonen, iettertid. Sterke personer med voldsomme historier, og i deres evaluering ogerfaringsdeling, var fra fullstendig stillhet til høylytt latter. Tøft av dem å dele, og flott at de har kommet gjennomdet, styrket. Opplevelsen har satt spor i forfatterne, men de har også sattspor, i oss lyttere og leser.
Bergen internasjonale litteraturfestival, 11.02.2023, Gløymd kapittel av den finske forfatteren Petra Rautiainen. La oss løfte frem Finland – meget sterk historie fra et stolt og utholdende folk - som vi trenger å sette oss inn i, der de alltid har vært mellom barken og veden. Mørk og ukjent historie formidlet på en nøktern måte, av en ung kvinne i 3. generasjon etter 'krigen' (Finland hadde flere). En til en med historikeren og forfatteren Iain MacGregor (som selv holdt et sterkt foredrag om Stalingrad) ble det opplysende, engasjerende og lærerikt. Nybrotsarbeid gransket med faglig blikk og nysgjerrighet gir lytteropplevelse - nei, vi blir ikke ferdig med krigen.

Strikk og lytt

Det er ikkje berre forfattarar som driv med aktiv litteraturformidling. Over heile landet jobbar norske bibliotekarar med å finne lesarar til ny norsk litteratur, blant anna gjennom ulike variantar av arrangement som «Strikk og lytt». Toril Monrad Aspdal har vore fleire gonger på «Strikk og lytt» med bibliotekar Gertti Mandla på Vågan Bibliotek i Svolvær og oppsummerer det som «Meget inspirerende».

Kjærleg helsing frå nord

Debutant Therese Bakkevoll var ein av forfattarane som gjorde inntrykk på Ordkalotten i 2023. Foto: Marius Fiskum

Til slutt tar vi med ei kombinert oppsummering og helsing vi har fått frå Tromsø internasjonale litteraturfestival:

Ordkalotten litteraturfestival har hatt gleden og fordelen ved å samarbeide med Norsk Forfattersentrum gjennom flere år. Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival arrangeres årlig i uke 45. Mønstringa omfatter norske og internasjonale forfattere og den kunstneriske profilen er preget av den nordlige beliggenheten, samtidig som perspektivet er globalt. Ordkalotten har et bevisst urfolksperspektiv og et særlig ansvar for å ivareta trespråkligheten i nord (samisk, norsk, kvensk), og for å belyse spesielle forhold i nordområdene. Norsk Forfattersentrum Nord-Norge har både vært til hjelp praktisk, men også programmessig. Fra festivalen 2023, kan programposten "Litteraten på Ordkalotten" trekkes opp av hatten, med Tromsøforfatterne Therese Bakkevoll og Ole Giæver i samtale med Kristin Bjørn om sine romaner av året, samt samarbeidet med å arrangere BANG!-fest, en gratis litteraturfest for hele familien på Storgata Camping med forfattere, popcorn og stas. For Ordkalotten med begrenset arbeidskapasitet innad systemet, er samarbeidet gull verdt, og Norsk Forfattersentrum Nord-Norge ansees som festivalens bestevenn.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene