Ny visjon for Norsk Forfattersentrum

Styret har sluttført arbeidet med visjon og strategisk plan for Norsk Forfattersentrum. Den skal vera styringsdokument for administrasjonen i arbeidet med å utvikla organisasjonen vår vidare til beste for medlemmene og brukarane.

Norsk Forfattersentrum 2020

fb-logo

Visjon

Norsk Forfattersentrum er den mest attraktive samarbeidspartneren for alle som arbeider med litteraturformidling. Vi er med på å sette dagsorden for det offentlige ordskiftet om litteraturens rolle i samfunnet og å bevare og videreutvikle norsk språk.

Strategisk plan 2020

Organisasjon

De fem avdelingskontorene bruker hverandre effektivt på tvers av geografi. Vi har gode rutiner for gjenbruk av litterære produksjoner. Forfatterkonsulenten sirkulerer mellom avdelingskontorene.

Norsk Forfattersentrum tar initiativ til, kvalitetssikrer og løfter fram nyskapende litterære produksjoner via Litteraturbruket, som er en integrert del av organisasjonen. I samarbeid med avdelingskontorene igangsetter Litteraturbruket en eller flere produksjoner per år.

Organisasjonen har fått økt bemanning.

Medlemmer

Medlemmene får mulighet til å profesjonalisere seg. Vi hjelper forfatterne med å bli synlige overfor oppdragsgivere og publikum i hele landet.

Forfatternes honorar er løftet opp på et høyere nivå og følger lønnsøkningen ellers i samfunnet. Vi har søkt allianser med andre aktører i feltet for å bedre inntektene for våre medlemmer.

Oppdragsgivere

Alle som arbeider med litteraturformidling skal vite hvordan de kan bruke oss. Vi har et system for å nå ut med service til alle litteraturfestivalene, litteraturhusene, bibliotekene og Den kulturelle skolesekken (DKS). Med vårt overblikk setter vi oppdragsgivere i kontakt med hverandre. Vi har etablert en landsomfattende plan for litteraturformidling i samarbeid med fylkesbibliotekene. Vi skreddersyr produksjoner og gir råd om gjennomføring av arrangement.

Som nasjonal aktør for litteratur i DKS synliggjør vi verdien av kunstopplevelser i skolen. Hvert klassetrinn får årlig et profesjonelt møte med litteratur.

Publikum

Vårt publikum er en skrivende og lesende offentlighet samt elever i skolen. Vi tilbyr et miljø for folk som vil utvikle skrivingen sin. Vi vet hvilke arrangement som er relevante og aktuelle i vår tid. Våre arrangement er av ypperste kvalitet: Her promoterer vi forfattere, motiverer andre arrangører og inspirerer publikum ved å framheve egenverdien til litterær kunst. Gjennom utadrettet virksomhet når vi nye publikumsgrupper. Vi har opplegg og midler for sosiale institusjoner og grupper med særskilte behov.

Økonomi

Organisasjonen har en solid økonomi med stort rom for pilotprosjekter og utprøving av nye formidlingsformer. Norsk Forfattersentrum er fortsatt fast post på statsbudsjettet.

Synlighet

Norsk Forfattersentrum er synlig for medlemmene, oppdragsgivere og publikum. Vi har skapt et tydelig bilde av oss overfor andre aktører i litteraturfeltet og i det politiske landskapet. Styret og administrasjonen deltar aktivt i det offentlige ordskiftet om formidling av litteratur. Vi har utarbeidet og iverksatt en kommunikasjonsstrategi. En eller flere ansatte jobber med synliggjøring av organisasjonen og vår utadrettede virksomhet. Vi er aktive i offentlige og sosiale medier, driver lobbyvirksomhet og har brukervennlige nettsider.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene