Leser søker bok arrangerer flerspråklig skriveverksted

Leser søker bok har fått midler fra Fritt Ord og Kulturrådet til å arrangere et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Verkstedet gir flerspråklige unge forfattere mulighet til å utforske litteraturen på to språk samtidig og bruke den flerspråklige delen av seg selv for å berike den litterære hylla i Norge.

Norge er et flerspråklig samfunn. Likevel finnes det få arenaer der unge flerspråklige får mulighet til å utforske språkmangfoldet sitt skjønnlitterært. Dette vil Leser søker bok gjøre noe med! I 2023 arrangerer vi et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Målet er å samle mennesker som ønsker å utforske sitt eget språklige mangfold gjennom skjønnlitterær skriving og diskusjon.

Hvis du er mellom 18-34 år, flerspråklig og skriver skjønnlitteratur, er dette verkstedet for deg!

Les mer og søk på Leser søker bok sine nettsider!

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.