La tippemidlene i DKS fortsatt gå til kunsten!

Norsk Forfattersentrum reagerer på at Kulturtanken i sitt tildelingsbrev til fylker og direktekommuner åpner for at tippemidlene nå også kan gå til administrasjon. På årsmøtet 7. april vedtok medlemmene følgende resolusjon:

La tippemidlene i DKS fortsatt gå til kunsten!

Frem til 2017 har tildelingene av tippemidlene i Den kulturelle skolesekken gått til produksjon og gjennomføring – ikke administrasjon. Kulturtanken åpner i årets tildelingsbrev til fylker og direktekommuner for at disse midlene også kan gå til administrasjon.

Årsmøtet til Norsk Forfattersentrum er sterkt imot denne utviklingen. Tippemidlene i DKS må være øremerket utøvere og produksjon. Slik sikres både kvaliteten på produksjonene, volumet på tilbudet, og ikke minst en rettferdig lønn til utøverne.

Norsk Forfattersentrums årsmøte ber Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturtanken om å omgjøre denne uheldige praksisen, til det beste for landets elever, kunstnere og DKS-arbeidere.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene