Innmeldingsfrister for DKS Nord-Norge 2017-2018

Det er høst og fristen for innmelding av produksjoner til DKS nærmer seg igjen. Finnmark, Troms og Nordland har alle søknadsfrist 1. november.

logo troms fk

Troms:

Frist: 1. november

Side med lenke til informasjon og innmeldingsskjema: http://www.kulturitroms.no/pub/troms/main/?aid=13241&cid=3018

logo finnmark fk

Finnmark:

Frist: 1. november

Side med lenke til informasjon og innmeldingsskjema: http://dksfinnmark.no/index.php/nyheter/1534?view=article

logo nordland fk

Nordland:

Frist: 1. november

Side med lenke til informasjon og innmeldingsskjema: https://www.nfk.no/den-kulturelle-skolesekken/onsker-du-a-turnere-for-dks-nordland.856146.aspx

100 %-kommunene:

Bodø:
Frist 1. desember.
http://bodo.ksys.no/pub/bodo/main/?aid=2177&cid=1274

Tromsø:
Frist  15. februar.
http://tromso.ksys.no/pub/tromso/main/?cid=14724&aid=13398

Alta:
Frist  1. mars.
http://www.dksalta.no/for-tilbydere-innenfor-den-kulturelle-skolesekken.157176.no.html

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene