Høringsnotat

Foto: Peter Mydske/Stortinget

Norsk Forfattersentrum jobber utrettelig for å bedre forfatternes og litteraturens rammevilkår. En del av det mindre synlige, men svært viktige arbeidet vårt, består i å sende høringsnotat til komiteene på Stortinget og å fremme innspill til saker og stortingsmeldinger som får betydning for satsningen på litteratur og lesing i årene fremover.

Vi er tilhengere av transparens og vil at medlemmer, oppdragsgivere og publikum skal vite hvor vi står og hvor tydelig vi understreker verdien av forfatterne våre og litteraturen de skaper. Her kan du lese fire viktige høringsnotat vi har sendt inn i 2020:

Høringsnotat tilskuddsordning KUD 2020

Høring – forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangører som følge av covid-19 – stimuleringsordningen for kultursektoren 1. oktober – 31. desember
2020

Høringsnotat Familie- og kulturkomiteen 2020

Norsk Forfattersentrum vil løfte frem forfatterøkonomi, leseløft, litteraturformidling og litteraturens kår i Norge.

Høringsnotat Utdannings- og forskningskomiteen 2020

Norsk Forfattersentrum vil kommentere kuttet i midlene fordelt til Utdanningdirektoratets arbeid med lesestimulering og folke- og skolebibliotek, og hvordan dette kan bety en avvikling i Foreningen !les’ svært viktige skoleprosjekter som årlig når 300 000 barn og unge og 10 000 lærere, og bidra til at mindre litteratur når ut til mange færre unge lesere.

Innspill barne- og ungdomskulturmeldingen 2020

Det er sagt, høyt og klart og på alle mulige arenaer, at lesing er en livsnødvendighet. I et demokrati må flest mulig av innbyggerne være lesere for at demokratiet skal fungere skikkelig. Leseevne, leseforståelse og leseglede er tre forskjellige aspekter ved lesing og litteratur som alle barn og unge har krav på å få oppleve. De har rett til å lære å lese, de har krav på å få lære å forstå, og tilegne seg, det de leser, og de har rett til tilgang på litteratur og tekster som gir forståelse og kompetanse, og leseopplevelser fra tidlig alder. Barn og unge har rett til den kunstopplevelsen det er å lese god litteratur. De skal også få lov til å kunne erverve seg evnen til kritisk lesing og dermed også evnen til å vurdere kvaliteten på tekst og innhold. Litteratur er demokratibyggende og empatiforsterkende.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene