Årsmelding 2020

2020 var et møkkaår for den norske forfatterstanden. Norsk Forfattersentrum hadde to måneder med økt omsetning, og så kom mars. I årsmeldinga kan du lese mer om hva som skjedde i 2020 og hva administrasjonen og styret har arbeida med.

I 2020 hadde vi 1717 medlemmer og det blei utbetalt honorar for 7536 oppdrag, medregna avlyste oppdrag som blei heilt eller delvis dekka, fordelt på 796 ulike forfattere. Den totale omsetninga var på 53 millioner kroner. I 2020 utbetalte vi 32,4 millioner til forfatterne, en nedgang på over 10 millioner fra året før (cirka 23 %).

Her kan du bla i årsmeldinga til Norsk Forfattersentrum 2020

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene