Anbefalt midlertidig rammeverk for digitale opplesninger

Det er nå mange bibliotek og andre aktører som kontakter oss om å få lese inn hele eller deler av tekster (da gjerne barnebøker) og dikt og legge ut på forskjellige sosiale medier.

Foto: Manipulert versjon av foto tatt av Kari Shea, Unsplash. Bildet av Kari Stai er tatt av Sigurd Børs.

Det er nå mange bibliotek og andre aktører som kontakter oss om å få lese inn hele eller deler av tekster (da gjerne barnebøker) og dikt og legge ut på forskjellige sosiale medier. I utgangspunktet oppfordrer Norsk Forfattersentrum alle bibliotek til å la forfattere selv lese inn fra sin egen tekst. Det vil være en viktig inntekt for landets forfattere. Vi understreker at dette er midlertidige føringer for denne perioden vi står i nå, og det er viktig at dette også er avklart med forlag ved behov. Vi var i ferd med å få på plass satser og regler for digital formidling, strømming og opptak – men det må vi komme tilbake til senere. Til da ber vi dere alle om å bruke materiale dere allerede har digitalt med stor omhu, husk at forfatterne nå trenger alle de oppdrag og all den inntjening de kan få, og aktiv bruk av tidligere møter er kan hende gratis for dere men svært dyrt for forfatterne våre, som vi jo alle trenger.

Vår anbefaling for koronatidene – som enn så lenge varer til 30/4 2020 finner du er!

Foto: Manipulert versjon av foto tatt av Kari Shea, Unsplash. Bildet av Kari Stai er tatt av Sigurd Børs.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.