Fra kiosk til kiosk

Bli med på litterær familievandring fra kiosk til kiosk! Foreninga samiske forfattere, Searvi sámi girječállide, Siebrre sáme girjjetjállijda. Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Foreningen !Les inviterer til litterær vandring fra byens lesekiosk i Lademoparken til lesekiosken i Thornæsparken. I løpet av vandringa vil fire forfattere presenterer tekster som på ulike måter tematiserer samisk kultur og identitet. Vandringen er gratis og åpen for alle, men på grunn av smittesporing ønsker vi at du skal hente ut billett.

Fra kiosk til kiosk

DELTAGERE
Beate Heide er en skjønn- og faglitterær forfatter som kommer fra Andøy, men bor i Trondheim. Hun har gitt ut tre barnebøker, to sakprosabøker- og en mengde fagartikler. I 2020 kom boka Nammalávlla/ Navnesangen, som ble innkjøpt av kulturrådet. I 2021 kom boka Jeg trenger at noen bryr seg – ei bok om å forstå barn i førskolealderen i fosterhjem- skrevet sammen med Rina Nicolaisen. Beate arbeider også med muntlig fortelling.

Dag Ove Johansen er utdannet lærer, og har undervist i barneskole, spesialskole, ungdomsskole og videregående skole. I årene 1969-1974 utga han science fiction-fanzinet Fabula. Hans eget nettmagasin Fabula er oppkalt etter dette fanzinet. Han debuterte i 1974 med science fiction-novellesamlingen T for Tramatura. Som forfatter er han mest kjent for den 12-binds historiske romanserien Sjamanens rike (2002–2003) om samisk utvandring til Alaska i 1890-årene. Serien er også utgitt på samisk. I 2014 utkom hans bok om tre generasjoner av den samiske familien Tornensis som deltok på amerikansk og kanadisk reindriftsstasjon for å lære inupiater og inuiter tamreindrift.

Ingebjørg Liland er født i Oslo, og bor i Kjøllefjord. Hun har gått Forfatterstudiet ved Universitet i Tromsø, og skriver i flere sjangre. Hun blei også norgesmester i slampoesi i 2015. Hun har bidratt med tekst til Haíresis - Til hvem gir du din sjel, om hekseprosessene i Finnmark, med premiere under Festspillene i harstad i 2021.

June Sommer Strask er forfatter, artist og joikepedagog fra Finnmark. Hun deler fra sin kulturarv gjennom sine bøker og joike- og fortelleropptredener. Hun har skrevet bøker for barn, ungdom og voksne. Barnebøkene hennes er tospråklige, samisk/norsk. Sommeren 2020 ga hun ut sin første CD med egenkomponert musikk og joik, sammen med bandet Kartanka.

Sollaug Sárgon er en samiskspråklig pedagog og forfatter, bosatt i Kautokeino. Hun er dobbelutdannet som barnevernspedagog og med en mastergrad i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk, og arbeider som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Samisk videregående skole og reindriftsskole. Hun driver også eget rådgivningsfirma. Hun har skrevet barneboka Ovllá árgabeaivi (2000) på nordsamisk, leseboka Åvlan aarke-biejjie (2007) på sørsamisk og diktsamlingen Savvon bálgáid luottastit (2010) på nordsamisk. For diktsamlingen Savvon bálgáid luottastit (2010) ble hun nominert til Nordisk råds litteraturpris for 2013. Diktene har blitt beskrevet som «Naturlyriske skildringer som henspiller på de samiske forferdrenes arv og naturfolkets levevis»

PRAKTISK INFORMASJON
Tid: Lørdag 25. september, kl. 11:30
Sted: Lademoparken, Innherredsveien
Billetter: https://forfattersentrum.hoopla.no/sales/1727537525

Lesekioskene er et prosjekt som ledes av Foreningen !Les, hvor gamle telefonkiosker gjøres om til bokbyttestasjoner. Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum Midt-Norge, Foreningen !Les og Foreninga samiske forfattere/Searvi sámi girječálliide.

Dette året arrangerer Foreninga samiske forfattere, Searvi sámi girječállide, Siebrre sáme girjjetjállijda sin første samiske litteraturfestival 25.09 i Trondheim Sametinget, Trøndelag fylke, Trondheim kommune og Norsk Forfattersentrum har støttet programmet og gjort denne festivalen mulig. Vi håper at litteraturfestivalen skal arrangeres årlig på ulike steder.

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa