Oppdrag i skole utenom DKS

Gjeldende fra 1. januar 2019

Minimumssatser for honorering av forfattere på oppdrag i skolen utenom Den kulturelle skolesekken. Forfatterne står fritt til å be om høyere honorar enn minstesatsene. Reise, opphold og diett (statens satser) kommer i tillegg. Norsk Forfattersentrum sørger for fakturering og utbetaling.
Ta kontakt dersom du har spørsmål

Forfatterbesøk (45 min.) under 33 elever: Fra kr 2 200,-
Forfatterbesøk (45 min.)  33–60 elever: Fra kr 2 500,-
Forfatterbesøk (45 min.) 61-100 elever: Fra kr 2 800,-
Forfatterbesøk (45 min.) over 100 elever: Fra kr 4 000,-

Forfatterbesøk (60 min.) under 33 elever: Fra kr 2 400,-
Forfatterbesøk (60 min.)  33–60 elever: Fra kr 2 800,-
Forfatterbesøk (60 min.) 61-100 elever: Fra kr 3 000,-
Forfatterbesøk (60 min.) over 100 elever: Fra kr 4 500,-

Forfatterbesøk (90 min.) under 33 elever: Fra kr 2 600,-
Forfatterbesøk (90 min.)  33–60 elever: Fra kr 3 200,-
Forfatterbesøk (90 min.) 61-100 elever: Fra kr 3 500,-
Forfatterbesøk (90 min.) over 100 elever: Fra kr 5 000,-

Bokbad

Elevstyrt litterær samtale: Fra kr 3500.-

Skrivekurs

Kurs à 2 timer: Fra kr 3 800,-
Pr. ekstra time med samme gruppe samme dag: Fra kr 1 200,-

Honorar for bruk av andres tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. Forfattersentrum arbeider for at det snarest mulig skal fremforhandles en avtale med illustratører om vederlag for bruk av illustrasjoner.

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

Bruk av tekst, pr. dag: kr 300,-

Bruk av illustrasjon, pr. dag: kr 300,-

Minimumssatser 2018

Enkelttime (45 min.) i klasserom under 33 elever: Fra kr 2 000,-
Enkelttime (45 min.) i klasserom 33–60 elever: Fra kr 2 400,-
Enkelttime (45 min.) i klasserom over 60 elever: Fra kr 2 500,-

Klokketime (60 min.) i klasserom under 33 elever: Fra kr 2 200,-
Klokketime (60 min.) i klasserom 33–60 elever: Fra kr 2 700,-
Klokketime (60 min.) i klasserom over 60 elever: Fra kr 2  900,-

Dobbeltime (90 min.) i klasserom under 33 elever: Fra kr 2 500,-
Dobbeltime (90 min.) i klasserom 33–60 elever: Fra kr 3 100,-
Dobbeltime (90 min.) i klasserom over 60 elever: Fra kr 3 300,-

Skrivekurs
Kurs à 2 timer: Fra kr 3 600,-
Pr. ekstra time samme dag: Fra kr 1 000,-

Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Eksisterende honorarsats tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. Forfattersentrum arbeider for at det snarest mulig skal fremforhandles en avtale med illustratører om vederlag for bruk av illustrasjoner.

BRUKEN SKAL ALLTID GODKJENNES AV RETTIGHETSHAVER I FORKANT!

Bruk av tekst: kr  300,-
Bruk av illustrasjon: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar