Oppdrag i skole innenfor DKS

KS og Creo ble 19.6.2019 enige om revisjon av rammeavtalen gjeldende for perioden 01.08.2019 – 31.7.2021
Våren 2018 ble KS og Musikernes fellesorganisasjon (MFO) enige om en ny rammeavtale om vilkår for oppdragstakere i Den kulturelle skolesekken (DKS). Norsk Forfattersentrum anbefaler både oppdragsgivere og forfattere å slutte opp om avtalen, og er glade for at KS oppfordrer sine medlemmer om å la de nye vilkårene gjelde alle kunstnergruppene, samt at Kulturtanken viser til avtalen som bransjestandard.
Minimumssatser gjeldende fra 1. august 2020

Honorar for næringsdrivende pr. formidlingsdag kr 5016.- pr. dag
Honorar for møter og forberedelser kr 697.- pr. time

Minimumssatser gjeldende til 1. august 2020

Honorar for næringsdrivende pr. formidlingsdag kr 4644.- pr. dag
Honorar for møter og forberedelser kr 645.- pr. time

Rammeavtale og forhandlingsprotokoll for DKS gjeldende fra 01.08.2019
Honorar for bruk av (andres) tekst og/eller illustrasjon

Denne honorarsatsen tar utgangspunkt i styrevedtaket i TONO om bruk av mekanisk musikk i litterære produksjoner, datert 1. november 2015. 

OBS: Bruken skal alltid godkjennes av rettighetshaver i forkant!

For bruk i Den kulturelle skolesekken:

Bruk av tekst, pr. dag: kr  300,-
Bruk av illustrasjon, pr. dag: kr  300,-

Ved bruk av mange illustrasjoner og/eller bruk som krever bearbeiding, tilrettelegging eller ved produksjoner hvor illustrasjonene utgjør en vesentlig del av forestillingen skal det avtales særskilt honorar.