Tilskuddsordninger i Bergen kommune

Visst du at du kan søke Bergen kommune om tilskudd til manusutvikling? Eller at du kan søke om skriveopphold i kommunens kunstnerleilighet i Berlin? At du kan få støtte til å utgi tidsskrift, holde lanseringsarrangementer eller arrangere samtaler om litteratur og litteraturkritikk?

Foto: Norges Bank

Bergen kommune disponerer en rekke tilskuddsordninger for det profesjonelle kunst- og kulturlivet i Bergen, og første søknadsfrist i 2018 for flere av ordningene er 1. februar. På møtet vil vi blant annet gå gjennom disse ordningene:

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Litteratur/skriftkultur 2018 (søknadsskjema)
Tilskudd til litteratur skal bidra til et profesjonelt, aktivt og vitalt litteraturfelt med høy fagkompetanse. Det kan gis tilskudd til blant annet manusutvikling, publisering og formidling, og ordningen omfatter både skjønnlitterære prosjekter og sakprosa.
Ordningen har kr 220 000 til fordeling i 2018. Søknadsfrist er 1. februar og 1. september

Arbeids-, kultur- eller etableringsstipend 2018
Stipend skal gå til personer eller foretak med kunst eller kultur som profesjon eller profesjonell virksomhet. Ordningen gjelder alle fagfelt. Tilskuddsordningens hovedformål er å bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling for nyetablerte og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere. Bergen kommunes arbeidsstipend er på kr 200 000. Størrelsen på kultur- og etableringsstipendene kan variere, men ligger normalt mellom 20 000 og 50 000 kroner.
I 2018 er det for første gang utlyst et eget arbeidsstipend øremerket en kritiker.
Søknadsfrist er 1. juni. Søknadsskjema blir tilgjengelig senest en måned før.

Tilskudd til arrangement, profesjonelle og bydekkende 2018 (søknadsskjema)
Det gis tilskudd til gjennomføring av profesjonelle kulturarrangement, så som opplesninger, lanseringer, samtaler/debatter og annet. Det kan også gis tilskudd til arrangementsrekker og mindre festivaler med konkret program. Tilskudd kan gå til leie av lokale, honorarer, reiser, teknikk, markedsføring og lignende. Det gis ikke tilskudd til prosjektutvikling, øving og forberedende produksjon.
Ordningen har kr 865 000 til fordeling i 2018. Et enkeltarrangement kan motta maksimalt kr 15 000 i tilskudd. For arrangementsrekker og mindre festivaler er maksimalt tilskuddsbeløp kr 75 000.
Søknadsfrist er minimum 4 uker før arrangementet finner sted.

Gjestekunstnerleilighet i Berlin 2018 (opphold i 2019)
Siden 2007 har Bergen kommune stilt en leilighet i Berlin til disposisjon for kunstnere som bor eller har sitt virke i Bergen. Intensjonen med den kommunale kunstnerleiligheten er å gi mulighet til å videreutvikle sitt kunstneriske virke i en stimulerende internasjonal sammenheng og knytte seg til fagmiljøer og nettverk i Berlin.
Frist for opphold i 2019 er 15.mai 2018. Søknadsskjema blir tilgjengelig senest en måned før.

Internasjonal kunst- og kulturutveksling 2018
Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å synliggjøre bergenske kunstmiljøer internasjonalt, øke kunstnere og kulturarbeideres internasjonale kompetanse og nettverksvirksomhet, samt gi inspirasjon for kunstnerisk videreutvikling. Institusjoner, foretak, produsenter og kunstnere kan søke støtte til prosjekter som formidler kunst og kultur av høy kvalitet fra Bergen til verden eller fra verden til Bergen. Det skal som hovedregel foreligge en formell invitasjon, samarbeidsavtale eller kontrakt.
Ordningen har kr 2 344 400,- til fordeling i 2018. Søknadsskjema blir tilgjengelig i begynnelsen av januar.

Profesjonelle kunst- og kulturtiltak – Kunst og næring 2018 (søknadsskjema)
I tillegg til kunst- og kulturfaglige tilskudd gir Bergen kommune også tilskudd til tiltak som kan styrke de næringsmessige sidene ved profesjonell kunst- og kulturaktivitet. Tilskudd kan gis til aktiviteter og prosjekter av overordnet karakter som favner om større deler av en eller flere kultursektorer. Tilskudd skal ikke kunne virke konkurransevridende. Eksempler på tiltak kan være kompetanseutvikling, faglige nettverk, markeds- og publikumstiltak, kartlegging og utredninger eller tiltak som skal styrke inntjeningspotensialet for flere aktører.
Ordningen har kr 640 000 til fordeling i 2018. Søknadsfrist er 1. februar og 1. september

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.