Priya Bains får festspilldikterens stipend 2022

Festspilldikter Linn Ullmann har valgt Priya Bains som mottaker av festspilldikterens stipend i 2022. Stipendet, som er på 10 000 kroner, ble overrakt under De litterære festspill fredag kveld 27. mai. Priya Bains deltok på arrangementet og satt derfor i salen, men hadde ingen anelse om at hun var vinneren før Linn Ullmann leste opp begrunnelsen.

Foto: Eva Lene Gilje Østensen, Norsk Forfattersentrum

Priya Bains, født i 1995, er utdannet fra Skrivekunstakademiet i Hordaland og Forfatterskolen i København. Bains debuterte med diktsamlingen Med restene av mine hender i 2021, en bok som har gjort dypt inntrykk på festspilldikteren.

Å gi erfaring en form

– Det er lenge siden jeg leste en debut som virket i meg på samme måte som Priya Bains Med restene av mine hender, forteller Linn Ullmann. Om minner, skrift, raseri og kjærlighet. Jeg ble helt slått ut. Jeg ville gi boken til alle jeg kjente.

Diktsamlingen undersøker hvordan man kan bære med seg minner og forventninger, både sine egne og familiens, og den viser hvor prekært det er å kunne ta eierskap til dem og forsøke å gjøre seg fri fra det som hemmer.
– Dette er noe du også undersøker i din skriving, Linn. Kan skrivinga fungere som et slags ryddearbeid, en sortering av minner og erfaringer?
– Lydia Davis har sagt at å skrive er å gi erfaring en form. Det er det det handler om, og det er det Priya Bains har klart. Jeg vet ikke om man skriver seg «fri», det høres litt terapeutisk ut, språket vårt drukner i terapeutiske ord og vendinger, jeg tror litteraturen virker på en helt annen måte. Den er ikke løsningsorientert. Det vet Bains allerede med sin første bok.

Tiden vi lever i

Med restene av mine hender er skjønnlitteratur med et tydelig samfunnsengasjement, og Priya Bains er i tillegg en engasjert skribent og redaktør. Hun har, sammen med Bendik Vada, tatt initiativ til Rødhvitaksjonen, en nettside der skandinaviske poeter skriver dikt i solidaritet med utsatte forfattere og skribenter. Bains er også redaktør for tidsskriftet Abhivyakti, bokansvarlig i Fett feministisk tidsskrift, og fast kommentator i Morgenbladet.

– Linn, du har uttalt at det er viktig for deg å feste skrivinga i tiden vi lever i, du følger med på nye forfattere og bruker en stor del av tiden din til å formidle litteratur skrevet av andre enn deg selv. Hvorfor er det så viktig?
– Å skrive er å være i dialog med sin egen tid og tidligere tider – og med andres stemmer. Vi er ikke de første her, men en del av et stort, et uendelig kor.

Linn Ullmanns begrunnelse

Priya Bains enestående Med restene av mine hender er en diktsamling der individet stilles opp mot storfamilien. Storfamilien er en kollektiv stemme – en massiv, invaderende og kontrollerende stemme vendt til et du, datteren.

familien sier:
du kan ikke velge bort din tilhørighet
du kan lyve og si akkurat hva du vil
men ingen vil tro på at du er uten navn
at ikke også du ble født under en himmel
at ikke også du er dømt til å gå i ring
(s. 20)

Det er umulig å forsvare seg mot disse diktene.

Familien bærer på minne om flukt, krig og overgrep, men også vakre minner. Her er barn som bæres, tanter som leser høyt fra dagbøkene sine, smykker. Sorgen, depresjonen, og alt som er borte, alt som er tapt, kommer til uttrykk blant annet gjennom tung søvn eller søvnløshet, bilder, rytmer.

Familien er så preget av de avbrutte historiene, at de tviholder på døtrene sine. Bruddet mellom det gamle og det nye landet, fører derfor til brudd mellom generasjonene.

Likevel: Diktene – som viser både familiens behov for å holde fast, og den umulige vippeposisjonen du-et blir stående i – er skrevet med ydmykhet og forståelse.

Språket er korthugd, sensuelt, familiens stemme er nærmest som en rap. Men når døtrene i storfamilien skildres, åpner diktene seg opp, språklig, grafisk og tematisk:

døtrene sier       ja og ja og ja til livet     med håret spent opp     og øynene vidåpne
går de verden i møte     som en hest i galopp    er temperamentet ukuelig   og styrtende
brusende     fossende blod     og i et kort øyeblikk i historiens strøm    kan ingen si
at håpet ikke spirer og gror      som eføy      rundt deres midjer
(s. 100)

Det er en stor, stor glede å kunne overrekke årets festspilldikter-stipend til Priya Bains.

Om De litterære festspillene – festspilldikterens stipend

De litterære festspillene finner sted 26.–30. mai 2022 i Bergen. Arrangør er Norsk Forfattersentrum Vestlandet.

Festspilldikterens stipend ble delt ut for første gang i 2021, da festspilldikter Tormod Haugland gav Ingrid Tørresvold stipendet. Stipendet er på kr 10 000 og skal gå til en forfatter festspilldikteren har store forventninger til framover.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene