Mulighet for oppdrag i Osloskolen 2022/23

Har du lyst på oppdrag i Osloskolen neste skoleår? Nå er det igjen mulighet for å søke DKS-turné i regi av Norsk Forfattersentrum.

Anne Elvedal skriver autografer på skolebesøk i november 2021. Foto: Norsk Forfattersentrum

OBS! Søknadsfristen er utgått.

Kjære medlem i Oslo og omegn!

Har du lyst på oppdrag i Osloskolen neste skoleår? Nå er det igjen mulighet for å søke DKS-turné i regi av Norsk Forfattersentrum.

DKS Oslo ønsker seg fysiske forfatterbesøk, ikke digitale opplegg. Håpet er at smittesituasjonen fortsatt gjør det mulig å gjennomføre normale turneer neste skoleår.

Vi trenger:

  • 5 forfattere til turné i 12-20 dager på 9. trinn i oktober-november 2022
  • 5 forfattere til turné 12-20 dager på 9. trinn januar-februar-mars 2023

Format på produksjonene: 45-90 minutter

DKS Oslo følger rammeavtalen som er fremforhandlet av KS og Creo. Dette innebærer at samlet effektiv formidling normalt ikke overstige 3 klokketimer per dag (antall daglige økter avhenger av produksjonens lengde).

Merk:

Alle som får innvilget turné forplikter seg til å delta på en felles, obligatorisk samling i uke 38 eller 39. Norsk Forfattersentrum og DKS Oslo tilrettelegger da for deling av tips, råd og erfaringer med forfatterbesøk i Osloskolen. Møtedeltakelsen honoreres med gjeldende sats for møter i henhold til rammeavtalen (kr 716,- pr time).

Det er IKKE midler til overnatting, reise og diett annet enn betaling for transport til skolene innad i Oslo, fortrinnsvis med kollektivtransport eller egen bil (avtales særskilt). Det er heller ikke midler til opplegg med flere forfattere sammen, kun enkeltforfattere. Turneene honoreres etter standard dagsats for DKS (kr 5151,- pr dato). Satsene justeres normalt noe hvert skoleår.

Søknad

Søknad sendes på e-post til nett@forfattersentrum.no, og må inneholde følgende:

1.    Navn og kort CV (hvilke bøker du har skrevet, turnéerfaring og om du har turnert med samme opplegg/produksjon tidligere).

2.    En konkret beskrivelse av hvert opplegg du søker med (maks en A4side).

3.    Alle prosjektbeskrivelser SKAL ha en tittel og et tema.

4.    Husk å skrive om du ønsker turné på høsten eller etter jul – eller om det ikke spiller noen rolle.

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene