Digitalt årsmøte

Forfattersentrums årsmøte 27. mars kan ikke avvikles i sin opprinnelige form etter koronautbruddet. I stedet prøver vi å finne en digital løsning slik at de 103 som var påmeldt årsmøtet da fristen gikk ut, kan gi sine stemmer.

CDC / Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM.

tyret har trukket sine lovendringsforslag, og utsetter dem til neste årsmøte. Da gjennstår bare valg av revisor, styremedlemmer, styreleder, styrets nestleder og styremedlemmer til Medlemsfondet. Alle som er påmeldt årsmøtet, skal nå ha fått en e-post med mer informasjon om hvordan prosessen vil foregå videre.

Årsmøtet og årsmøtemiddagen pleier å være et av årets høydepunkter for oss i Forfattersentrum. Vi skulle derfor svært gjerne samlet medlemmene, men blir selvsagt med på den nasjonale dugnaden for å forhindre koronasmitte.

Årsmeldingen for 2019 finner du her!

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.

Fleire nyheiter

Sjå alle nyheitene