Bokbransjen med felles tiltak mot seksuell trakassering

Sammen med seks andre organisasjoner har Norsk Forfattersentrum utarbeidet «Retningslinjer ved seksuell trakassering i bokbransjen».

Retningslinjene slår blant annet fast:

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i bokbransjen, som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også i utdannings-, veilednings- og mentorrelasjoner.

Retningslinjene er basert på retningslinjene som ble utarbeidet i TV-, film- og spillbransjen og er tilpasset bokbransjen av organisasjonene i fellesskap. Organisasjonene som stiller seg bak retningslinjene er:

Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og ungdomsbokforfattere, Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Forfattersentrum, Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening

Arbeidet med retningslinjene vil bli fulgt opp internt i de ulike organisasjonene, som vil utarbeide egne seminarer, møterekker og interne kartlegginger. Det har likevel vært viktig for organisasjonene å ha et felles grunnlag i arbeidet med dette viktige temaet.

Les dokumentet her!

Medlemmer som er nemnde i denne saka

No items found.