Språk og kjønn på Forfattersleppet

Kristin Fridtun gir i haust ut ei bok om kjønn og identitet. Ho møter Linda Eide og Gunnstein Akselberg til samtale om korleis kjønnmanifesterer seg i språk.

Språk og kjønn på Forfattersleppet

fridtun-kjønn

Kristin Fridtun gir i haust ut ei bok om kjønn og identitet. Ho møter Linda Eide og Gunnstein Akselberg til samtale om korleis kjønn manifesterer seg i språk.

Kristin Fridtun opnar ein ny inngang til kjønnsdebatten ved å gjere arveordet kjønn til granskingsobjekt og springbrett for vidare drøftingar av kjønn, kjønnsnormer og kjønnsidentitet. Kjønn og ukjønn gir oss verdfull kunnskap om tydings- og brukshistoria til ordet kjønn og røskar i den automatiserte og tidvis krenkjande språkbruken vår.

Litteraturhuset i Bergen, 2. oktober kl 18.00
kr 100/70 (stud./honnør/BT-kort)

Billettsal hos Norli Galleriet, tlf: 97 47 82 41 fram til 1 time før arrangementet. Du kan også kjøpe billetter i døra. Norli sel forfattarens bøker under arrangementa.

Forfattersleppet er støttet av

støttet av