Skriveworkshop med kommunepoet Jimmy Alm

Norsk Forfattersentrum tilbyr en kreativ skriveworkshop med fokus på å forme andres historier om til litteratur. Workshopleder Jimmy Alm er kjent for å omforme møter med mennesker, ting og omgivelser til lyrikk.

Skriveworkshop med kommunepoet Jimmy Alm

Foto: AnnaCarin Isaksson

Tidspunkt: Søndag 5. desember kl.12-16

Sted: Norsk Forfattersentrum, Bakkegata 1A, Trondheim

Deltakerne må være over 18 år. Maks 8 plasser.

Kursavgift: 600 (ordinær) / 300 (student, honnør og medlemmer)

Om kurset:
Den svenske poeten Jimmy Alm vil med inspirerende skriveøvelser gi et innblikk og forståelse for hvordan man kan jobbe med å forme en annens historie. Alm har gjennom prosjektet «Dikta dig» kombinert lytting og skriving, en aktivitet som kan minne om å tegne et portrett. Alm har lang erfaring med å omforme menneskelige møter til dikt, men også mer abstrakte ting som for eksempel et møte med en institusjon eller en bedrift.
Dette er et kurs for deg som ønsker å komme i gang med skriving og lære mer om lyrikkens muligheter. Kurset passer deg som ønsker å skrive poesi eller prosa. Særskilte skrivekunnskaper kreves ikke. Kursholder er svensk og snakker svensk, men du kan skrive på ditt målføre.

Om Jimmy Alm:
I oktober ble Jimmy Alm Tranemo kommunes første kommunepoet. Det er et prosjekt han sjøl har vært med på å utvikle og søke inn midler til, og målet er å skrive dikt om kommunen i ett år. Bevilgningen har skapt kontroverser, mye oppmerksomhet og debatt i Sverige.
Et sentralt tema i prosjektet er poesiens rolle i samtiden. Diktene skal speile virkeligheten fra en hverdagslig posisjon og de som er berørt av diktet må kjenne seg igjen på en tilfredsstillende måte. Alm har tidligere holdt skrivekurs og vært metodeveileder ved Forfatterskolen ved Lunds Universitet.

Påmelding:
Påmeldingsfrist: fortløpende påmelding fram til onsdag 1. desember

Send påmelding til: siri.aurland.bredesen@forfattersentrum.no
Skriv tre linjer om deg selv, fullt navn, postadresse, e-postadresse og telefonnummer.
(Husk å melde fra dersom du er student eller pensjonist).

Arrangør: Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
Kurset er støttet av Trondheim kommune