Skriveforum: Hvordan skrive varierte tekster - i én bok

Hvordan skrive rike, sammensatte tekster og allikevel holde boka si samla i én helhet? Hvordan holde oversikt over store og/eller veldig komplekse manus? Hvordan hjelpe seg selv til å skrive best mulig før en innsendelse til et forlag? Dette er en eksklusiv mulighet for kun 8 deltakere. I kurset får du grundig tilbakemelding på din egen tekst. Kurset passer for deg som er i gang med skjønnlitterær skriving, både prosa og poesi, og som ønsker å videreutvikle deg. Kurset ledes av romanforfatter Kristin Ribe.

Skriveforum: Hvordan skrive varierte tekster - i én bok

Foto: Lars Kristian Steen

Om kurset
Det blir undervisning i teori om sammenheng i tekster. Eksempler fra ulike forfatteres verker vil bli presentert og diskutert. Det vil bli satt av lang tid til den enkelte deltakers skriveprosjekt, samt veiledning i hvordan man holder oversikt over større litterære tekster underveis i prosessen. Det forventes at deltakerne deler innsendte tekster og prosjektbeskrivelser.

Det er kun plass til 8 deltakere, slik at den enkelte får mest mulig hensiktsmessig hjelp til sitt prosjekt.

Tidspunkt: Lørdag 7., søndag 8., lørdag 21. og søndag 22. mai 2022.
Kl. 12–16 alle dager.
Sted: Norsk Forfattersentrum, Bakkegata 1A, Trondheim
Kursavgift: 3500/3000 (student, honnør og medlem i Norsk Forfattersentrum).

Om kurslederen
Kristin Ribe (f. 1972) har lang erfaring som skrivekursleder. Hun har utgitt syv romaner på Forlaget Oktober, og fikk Bokhandelens store forfatterstipend for romanen Syn (2010). Hun har skrevet hovedoppgave om komposisjon og om hva som skaper sammenheng i større litterære tekster. Ribe har vært fylkeskunstner i Sør-Trøndelag. Nyeste roman er Aktivasjon. Handlekraftig vital ENERGI i håp om å få til et møte med ALIENS.

Utdrag fra anmeldelser:
- I større grad enn i et gjengs stykke hverdagsrealistisk normalprosa, innbyr Aktivasjon. Handlekraftig vital ENERGI i håp om å få til et møte med ALIENS til refleksjon rundt sin valgte form, og ikke minst denne formens samspill med innholdet. Den ved første øyekast vilkårlige og springende fortellermåten etablerer seg tidsnok som en vellykket og fascinerende litterær gestaltning av en skadeskutt psyke som prøver å reparere seg selv gjennom skriften. Den utbruddsaktige stilen, hvor STORE BOKSTAVER brukes til å UNDERSTREKE og FRAMHEVE, men også til å PARODIERE og UNDERGRAVE, gir teksten en manisk, komisk energi som kler stoffet godt. Ribe tøyer romanbegrepet langt, leker med leserens forventinger om hva som kan skje eller vil skje. (…) Alt i alt oppleves denne romanen, med sine krappe svinger, mørke komikk, utprøvende form og fabulerende lekenhet, som sannferdig – slik bare diktning kan være.
LEIF BULL, BLA 1/2021

- Originalt og viltert. Med Aktivasjon har Kristin Ribe levert sin beste roman så langt … eit av dei mest spennande forfattarskapa her til lands. Når ho no er tilbake etter sju tause år, løftar eg glaset og skåler i det stille for ein roman som løftar forfattarskapet enda eit hakk. Ho er kjend for å skrive vanskeleg, for å bore djupt i eksistensielle spørsmål ... Alt dette er også til stades i årets bok, men no med ein frigjerande distanse som opnar for stor humor, vilter fantasi og ein oppfinnsam vri på alle slags konspirasjonsteoriar som florerer og har florert opp gjennom tidene. Aktivasjon er ein mangfaldig og science-fiction-aktig tekst som tøyer grensene for romansjangeren … det som bind det heile saman, er lengten etter samanheng og meining i tilværet … Slik blir ei sjukehistorie ei original form for sjølvreparasjon, og det er berre å gratulere Kristin Ribe med eit oppkomme av ein roman
ODDMUND HAGEN, DAG OG TID

Søknad

Søknadsfristen gikk ut i 2022.

[contact-form-7 id="28863" title="Skriveforum: Hvordan skrive varierte tekster – i én bok"]

Mer informasjon
Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
siri.aurland.bredesen@forfattersentrum.no | Tlf. 21 09 57 72 | www.forfattersentrum.no
Arrangør: Norsk Forfattersentrum
Kurset er støttet av Trondheim kommune