Seminar om lesekultur

Velkommen til seminar om lesekultur – et innspill til arbeidet med leselyst-strategi! Seminaret er fulltegnet, men kan følges digitalt!

Seminar om lesekultur

Tid: 26. april 2023, kl. 9.00–12.00
Sted: Norsk barnebokinstitutt, Møterom 70, 1. etg. Observatoriegata 1B, Solli plass, Oslo

Te, kaffe og croissanter.

09.00–09.10 | Velkommen
Åpning og presentasjon av litteraturfeltets fellespunkter til leselyst-strategi ved Monica Helvig, Leser søker bok.

09.10–10.00 | Lesekultur
Innledes av Monica Helvig, daglig leder i Leser søker bok.
Aslak Sira Myhre (Nasjonalbiblioteket): Om lesekultur i skolen.
Elisabeth Jensen Lombnæs (Gamlebyen skolebibliotek): Gamlebyen skolebibliotek, slik gjør vi det her.
Espen Ytreberg (UiO): Om studenters «urovekkende lave evne og vilje» til å lese lange og krevende tekster, og hva vi bør gjøre med det.
Oppsummering og spørsmål ved Ingvild Herzog (Norsk Forfattersentrum).

10.00–10.50 | Flerspråklighet
Innledes av Nisrin Maktabi-Barkouki, direktør ved Norsk barnebokinstitutt.
Trude Hoel (Lesesenteret): Prosjektet Sprell / flerspråklighet og små barn (DIGITALT).
Jasdeep Singh (Litteraturhuset i Oslo): Om å formidle bredt til barnehagebarn.
Mohamed Saif Al-Mofty (forfatter): Om å lese på eget språk og andres språk, om å nå frem med ordene sine i motvind.
Oppsummering og spørsmål ved Nisrin Maktabi-Barkouki (Norsk barnebokinstitutt).

10.50–11.00 | PAUSE

11.00–11.50 | Sosial bærekraft: Lesehelse, klasseforskjeller og muligheter
Innledes av Helene Voldner, nestleder i Norsk Bibliotekforening.
Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen for folkehelsen): Om lesing og folkehelse.
Hilde Dybvik (OsloMet – Storbyuniversitetet): Barnehagens rolle i å skape lesekultur.
Ingeborg Volan (Den norske bokklubben): Rammeverk, litterært kretsløp, tall og statistikk.
Oppsummering og spørsmål og takk for oss ved Ingvild Herzog (Norsk Forfattersentrum).

Arrangører

Bokhandlerforeningen, Den norske bokklubben, Den norske Forleggerforening, Den norske Forfatterforening, Foreningen !les, Forfatterforbundet, Leser søker bok, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk barnebokinstitutt, Norsk Bibliotekforening, Norsk Forfattersentrum, Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Riksmålsforbundet