Seminar: Ny i Norge

Ny i Norge: Introduksjonskurs til det litterære Norge for forfattere med norsk som andrespråk

Seminar: Ny i Norge

Vi ønsker hjertelig velkommen til et to-dagers seminar for midtnorske fribyforfattere og skribenter med norsk som andrespråk. Mange skribenter som kommer til Norge sliter med å finne sin plass i den norske litterære offentligheta, som de opplever som uoversiktlig. Når de mangler kompetansen til å navigere, får de heller ikke deltatt eller ytra seg i det offentlige ordsskiftet eller debatten om kunst og kultur i Norge.

Seminaret vil svare til noen av disse utfordringene som er særdeles gjeldende for forfattere og skribenter som ikke behersker norsk i særlig grad og har som mål å styrke formidlings- og aktivitetsgrunnlaget til disse. Seminarinnleggene vil holdes på norsk for språklæringas skyld.

Vi legger opp til mye sosialt, med gode pauser, felles lunsj og middag.

PROGRAM:

Torsdag 24. mars

Kl. 10:00 Velkommen til det litterære Norge: Nasjonal fribykoordinator Ingeborg Kværne presenterer og gir tips til søknadsordninger.

12:00 Lunsj

13:00 Hvordan legge opp forfatterhverdagen i Norge: Ingrid Storholmen forteller.

14:00 Pause med kaffe/te og frukt

14:30 Oversetterforeningen forteller: Hedda Vormeland.

16:00 Ferdig for dagen

19:00 Felles middag for de som ønsker

Fredag 25. mars

Kl. 10:00 En journalist forteller: Sæba Bajoghli, journalist i Adresseavisa

Kl. 12:00 Lunsj

13:00 Søknadsskriveverksted: Deltagerne kan øve seg på å skrive søknader

15:30 Oppsummering

16:00 Ferdig

Sted: Trondheim folkebibliotek, kursrom i 4. etg.

Tid: Torsdag 24. mars og fredag 25. mars, kl. 10–16 begge dager.

Kursavgift: 1000 kroner.

Du kan melde deg på ved å enten kjøpe billett her eller sende e-post til siri.aurland.bredesen@forfattersentrum.no.

Overnatting kommer i tillegg. Ta kontakt med Siri Aurland Bredesen for detaljer.

Mer informasjon
Norsk Forfattersentrum Midt-Norge
siri.aurland.bredesen@forfattersentrum.no |
Tlf. 21 09 57 72 | www.forfattersentrum.no

Seminaret er støtta av Trondheim kommune, Kreativ næring – Norsk kulturråd, samt Trondheim folkebibliotek.

Seminaret arrangeres av Norsk Forfattersentrum, Kvalifiseringssenteret for innvandrere og Trondheim kommune.