SELJESTADFORELESINGA

JERNROSA - Eit framlegg om ein (litteratur)politisk litteraturfestival

SELJESTADFORELESINGA

Lars Ove Seljestads litteraturfestival, Jernrosa (Odda), kastar lys på den samfunnsorienterte litteraturen. Standpunktlitteraturens protest mot kommersialisering! Som Bertolt Brecht skriv: "Vi ser dei som står i lyset - dei i mørket, ser vi ikkje". Ein ambisjon med JERNROSA er å kasta lys over dei forfattarskapa som ikkje, i eino, får strålen frå samfunnets super troupers retta mot seg, men som, likevel, eller kanskje nettopp derfor, har noe viktig å seia oss.

Arrangør: Norsk forfattersentrum, Aschehoug og Dagsavisen