Med kjærleg helsing Tomas Espedal

Tomas Espedal kommer til et internett nær deg med et lite foredrag om lykke.

Med kjærleg helsing Tomas Espedal

Arrangementet ble sendt på denne siden og på facebook torsdag 7. mai kl 18.00 og var tilgjengelig i en uke.

Tomas Espedal er født i Bergen i 1961 og debuterte som forfatter i 1988. Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og har utgitt både romaner og kortprosasamlinger. I 1991 ble han prisbelønt i P2/Bokklubbens romankonkurranse for Hun og jeg. Han har vært initiativtager til Bergen Internasjonale Poesifestival. Tomas Espedal eksperimenter ofte med sjangeroverskridelser. I sine senere utgivelser skriver Espedal tett på eget liv og erfaringer samtidig som han utforsker forholdet mellom romanen og sjangere som essay, brev, dagbok, selvbiografi og reiseskildring. Espedals Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv (2006) ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris, og han ble på ny nominert for Imot kunsten (2009) og Bergeners (2013). Espedal ble også tildelt Kritikerprisen 2009 og Gyldendalprisen 2009. Og han fikk Brageprisen 2011 for Imot naturen. I denne utgaven av "Med kjærleg helsing" vil Tomas Espedal snakke om lykke.

Arrangementsrekken "Med kjærleg helsing" er en serie uformelle møter med ulike forfattere som snakker om temaer som opptar dem i stor grad. Temaene kan være dagsaktuelle, historiske, lokale, globale, filosofiske, kulturelle, sosiale eller politiske, og trenger ikke være litterært behandlet eller koblet til forfatternes litterære produksjon. Med kjærleg helsing er slik en mulighet for forfatterne til å snakke om egne interesse- og kunnskapsfelt, samtidig som publikum blir kjent med nye sider ved forfatterne.