Med kjærleg helsing Eivind Riise Hauge

Eivind Riise Hauge om utenforskap

Med kjærleg helsing Eivind Riise Hauge

Foto: Helge Skodvin

Vår arrangementsrekke Med kjærleg helsing er på tur til Haugesund! Forfatter Eivind Riise Hauge kommer for å snakke om utenforskap, noe som innebærer at enkeltpersoner eller grupper står på siden av fellesskapet, og ikke opplever tilhørighet. Uansett hva som er årsakene til utenforskap, er det grunn til bekymring for de som opplever dette.

Etter foredraget vil det bli samtale om hvilke konsekvenser utenforskap kan få både for individ, pårørende og samfunnet i sin helhet og hva vi kan gjøre for å forebygge at mennesker havner utenfor.

Deltagere i samtalen:

Frode Thuen, psykolog, forsker og spesialist innen familiepsykologi på Høgskulen på Vestlandet.
Trine Meling Stokland, varaordfører (SV), Haugesund kommune.
Eivind Riise Hauge, forfatter og spesialbibliotekar Bergen fengsel.

Samtalen blir ledet av Håvard Wester Breistein, psykologspesialist, Helse Fonna.

Med kjærleg helsing er en serie uformelle møter med forfattere, som snakker om et selvvalgt tema. Vanligvis foregår arrangementene i Bergen, hvor bla Vigdis Hjorth har snakket om filosofen Ludwig Wittgenstein, Tomas Espedal om Lykke og Gro Dahle om Bildebøker. Dette arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Forfattersentrum Vestlandet og Øyo-biblioteket, og er støttet av Fritt Ord, Fagforbundet Rogaland og Norsk forfattersentrums medlemsfond.

Billettpris: 100,- kjøpes her