Litteratur & generasjoner

Både Erlend Nødtvedt og Øyvind Rimbereid er språklig oppfinnsomme, kreative i sin tenkning og har interesse for det lokale.

Litteratur & generasjoner

Foto av E. Nødtvedt: Elias Dalen Foto av Ø. Rimbereid: Nikita Solenov

Både Erlend Nødtvedt og Øyvind Rimbereid er språklig oppfinnsomme, kreative i sin tenkning og har interesse for det lokale. Med et nødskrik kan man kanskje også plassere dem i ulike generasjoner. Ifølge Store norske leksikon betyr ordet generasjon slektsledd, eller individer som er født noenlunde samtidig. Ordet viser også til menneskealder, i betydningen at det lever flere generasjoner på samme tid. I litteraturen snakker man gjerne om litterære generasjoner når man vil henvise til forfattere som er bundet sammen av likesinnethet, tematiske fellestrekk og stilformer. Men også om man vil undersøke vennskap, kunstnerisk nærhet eller avstand mellom skrivende i ulike aldre.

I denne arrangementsrekken vil publikum få møte forfattere som fra et biologisk perspektiv - med litt slingringsmonn - representerer ulike generasjoner. Samtalene vil kretse om hva som forbinder dem, hva som skiller dem, om det å føle slektskap til andre forfattere, litterære tradisjoner og strømninger. Hvordan påvirker tiden vi er født inn i våre blikk og våre preferanser, ja, vår forståelse av kunst og dermed av livet generelt?

Først ut i rekken er Rimbereid og Nødtvedt. Samtalen ledes av Margunn Vikingstad

På Logen bar, Det Vestnorske Teateret
Gratis inngang! Men, fribilletter må hentes ut her

Støttet av Fritt Ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa