Litteraten: Oterholmforelesinga

Et forsøk på å formidle en skrivers opplevelse av sin egen skriving, og hva skriveren tror kommer ut av det dette skrivearbeidet.

Litteraten: Oterholmforelesinga

Et forsøk på å beskrive en nesten blind skriving hvor alt skrives om igjen og om igjen og om igjen, som om det ikke finnes noen ende. En måte å skrive på som skaper det som ikke er tenkt på forhånd, og som forhåpentligvis avstedkommer ganske ulike lesninger (fortolkninger) i etterkant.

Av Anne Oterholm med utgangspunkt i Anne Oterholm, Marguerite Duras og Ole Robert Sunde.

Anne Oterholm er leder for Forfatterstudiet i Tromsø. Hun debuterte i 1995 med romanen Ikke noe annet enn det du vil. Hun har seinere gitt ut seks romaner, den siste er Toget fra Ajaccio (2009). Hun har også arbeidet som kritiker og skribent i Morgenbladet og Vinduet og vært leder av Den norske Forfatterforening.

Forfattarforelesinga arrangeres av Norsk forfattersentrum for å øke det seine litteratursnakket i det offentlige, kjappe rom, og uroppføres på Litteraturhuset i Oslo. I Tromsø samarbeider Norsk Forfattersentrum med Hålogaland Teater om å tilby utvalgte godbiter fra forelesningsrekka.