Litteraten: Bringsværdforelesinga

Uten fantasi – ingen tanke! Foredraget skal handle om litterære ghettoer, menneskelige trær, fabler og lignelser – og om at vi ser best på avstand.

Litteraten: Bringsværdforelesinga

Uten fantasi – ingen tanke!

Bringsværds foredrag skal handle om litterære ghettoer, menneskelige trær, fabler og lignelser – og om at vi ser best på avstand.

Tor Åge Bringsværd er en av Norges mest produktive og allsidige forfattere. I snart 50 år, siden debuten i 1967, har Bringsværd gitt oss bøker i de fleste sjangre og hans 75-årsjubileum i fjor gav intet mindre enn tre nye romaner for voksne og to barnebøker.

Han ble fort en ledende skikkelse innenfor «fabelprosa»-sjangeren i Norge, et begrep han også skapte sammen med Jon Bing for å gi et bedre navn til all den litteraturen som benytter seg av virkemidler som skrider utover vår dagligdagse ide om hva som strengt tatt kan være sant eller mulig, men som samtidig sier noe om sannhet og muligheter i videre forstand.

I Norge har han virket både som forfatter og formidler av denne type litteratur (som løselig innbefatter det andre vil kalle fantasy, science fiction og mytisk litteratur) i form av antologier og oversettelser av utenlandsk litteratur.

I tillegg har han virket som en viktig formidler av mytologi og legender, både vår egen norrøne arv, i bl. a serien «Vår gamle Gudelære», og den globale mytologiske arven, som i utgivelsen av Verdens hellige skrifter.

Han er også en kjent og kjær barnebokforfatter, med historiene om Ruffen, og i nyere tid bøkene om Karsten og Petra som de mest kjente. I tillegg har han oversatt bøkene om Albert Åberg, samt Ole Brumm til norsk.

Ut over dette har han på forunderlig vis også fått tid til å skrive både skuespill, tegneserier, essays og tv-serier.

I de senere år har romanene hans for voksne dreid seg mer og mer mot fabulerende skrift som tar for seg hvordan vi mennesker har fjernet oss fra virkeligheten vi er en del av; både dyr, hverandre og naturen i sin helhet.

Forfattarforelesinga arrangeres av Norsk forfattersentrum for å øke det seine litteratursnakket i det offentlige, kjappe rom, og uroppføres på Litteraturhuset i Oslo. I Tromsø samarbeider Norsk Forfattersentrum med Hålogaland Teater om å tilby utvalgte godbiter fra forelesningsrekka.

Arrangør: Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Hålogaland Teater
Litteraten arrangeres med støtte fra Tromsø kommune, Fritt Ord og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Arrangementet er gratis

Teaterkafeen, Hålogaland Teater, Teaterplassen 1, 9007 Tromsø

NF_logo_nord_norge

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa