Litterær salong

Bokbransjen legg i desse dagar fram tal frå ei undersøking om seksuell trakassering i bokbransjen. Denne litterære salongen er ei markering av dette.

Litterær salong

Det blir panelsamtale om undersøkinga, der leiarar frå nokre av bransjeorganisasjonene legg fram og kommenterer tala dei har fått, og korleis vegen vidare vil bli. Sandra Lillebø leier denne samtala.

Det blir appellar og opplesingar, og førebels bidragsytarliste er:
Agnes Ravatn
Hanne Kristin Rohde
Marta Breen
Joanna Rzadowska
Tine-Jarmila Sir
Birger Emanuelsen
Pedro Carmona-Alvarez
Linn T. Sunne
Gry Strømme
Endre Lund Eriksen
Olaug Nilssen

Lykke Kristine Moen og Kristian Berg Jåtten skal synge duett.

Arrangementet skjer på Litteraturhuset i Bergen, på internett med direktestrøyming frå Litteraturhuset i Oslo.

Arrangementet er fullt

Det blir òg mogleg å følgje det her eller direkte via denne lenka til Litteraturhuset i Bergens YouTube-kanal.

Arrangementet er støtta av Norsk Forfattersentrum, Den Norske Forfatterforening, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening, Forfatterforbundet, Forleggerforeningen, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Tekstallianse, Vigmostad & Bjørke, Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal, Det Norske Samlaget, Oktober Forlag, Litteraturhuset i Bergen og Litteraturhuset i Oslo.

Gratis (påmelding)

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa