Kvensk bokbad: "Tanker om et tapt språk – Ajatuksii menetetystä kielestä"

Den kvenske lyrikeren Marie Konstanse Skogstad debuterte i fjor med boka Tanker om et tapt språk– Ajatuksii menetetystä kielestä. Diktene hennes er klare og rene i formen, men lodder dypt i jakten på en kvensk identitet som har gått tapt. Forfatteren leter i minner, ord, gjenstander og tradisjoner, så vel som i fornorskningsprosesser, fortielse og skam: Hva er det kvenske, hvorfor har så mye av det blitt borte, hva finnes fortsatt og hva kan gis nytt liv?

Kvensk bokbad: "Tanker om et tapt språk – Ajatuksii menetetystä kielestä"

Velkommen til bokbad med Marie Konstanse Skogstad, ledet av forfatter og styreleder i Ruija forlag Erlend Skjetne.

Tid: Den kvenske språkdagen, 26. april, klokken 19.00.

Sted: Rådhussalen ved Hovedbiblioteket i Trondheim.

NB! Salen er utstyrt med teleslynge for hørselshemmede. Funksjonshemmede har terskelfri tilgang til salen via publikumsheiser i biblioteket.

Språk: Norsk.

Gratis inngang.

Det blir mulighet for kjøp av boka.

Arrangeres av Ruijan kväänit Keski-Norja / Norske kvener Midt-Norge, Trondheim folkebibliotek og Norsk Forfattersentrum Midt-Norge

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa