Kort og godt

Novellesjangeren har det med å havne mellom alle stoler: for kort til å være en roman, for lang til å være et dikt, for prosaisk til å være poesi og for komprimert til å oppleves fortellende. Samtidig er dette novellens styrke; den er noe annet! Med Nicolaj Frobenius, Gaute M. Sortland og Roskva Koritzinsky.

Kort og godt

Med Nicolaj Frobenius, Gaute M. Sortland og Roskva Koritzinsky.

Novellesjangeren har det med å havne mellom alle stoler: for kort til å være en roman, for lang til å være et dikt, for prosaisk til å være poesi og for komprimert til å oppleves fortellende. Samtidig er dette novellens styrke; den er noe annet!

Vi ønsker velkommen til andre novellekveld på Litteraturhuset. Opplesning ved: Nicolaj Frobenius, Roskva Koritzinsky og Gaute M. Sortland.

Litteraturhuset i Bergen, 9. september, kl 18.00, billetter kr. 50,– kan kjøpes her

Arrangeres i samarbeid med

litthus bergen