Hauglandforelesinga

Hauglandforelesinga – Krafta i det usaklege. Om dyr og draumar og det å ta fyr. Om kva skjønnlitteraturen kan gjere med eit menneske, korleis den kan flytte alt og gjere ein til ein annan

Hauglandforelesinga

Tormod Haugland debuterte i 1994 med romanen Under, og har sidan gjeve ut bøker i ulike sjangrar. I år kjem Mørk materie, ein roman om tilhøvet mellom det ytre livet, det synlege, og det indre, det tenkte og usagte, som er den delen av mennesket ein aldri kan nå inn til anna enn gjennom spekulasjonar og førestellingar. Hauglandforelesinga inngår i eit prosjekt som vidareutviklar bygde-eset, ein sjanger Haugland undersøkte i boka Prosa Obskura (2008).

Litteraturhuset i Oslo, Kverneland, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
kr 50

Arrangør: Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Forlaget Oktober og Dagsavisen.

Andre arrangement

Sjå alle arrangementa