Hansenforelesinga

Om bruk og misbruk av Klippeblåvingen

Hansenforelesinga

Om bruk og misbruk av Klippeblåvingen

Om å skrive enkle dikt eller ikke om det alle vet, om miljø, terror med mer.Om bruk av truede arter, av fisker, fugler og flyktninger, for å resirkulere lengselen. Misbruk eller gjenvinning? Moralske og poetiske anfektelser oppstått i arbeidet med diktboka Å resirkulere lengselen, avrenning foregår. (Aschehoug, 2015).

Inger Elisabeth Hansen har skrevet åtte diktsamlinger. Trask, forflytninger i tidas skitne fylde, (2003) fikk Brageprisen og ble nominert til Nordisk råds litteraturpris. Hun har også gjendiktet en rekke spanskspråklige poeter, sist Cesar Vallejo Menneskelige dikt. I tillegg til Brageprisen har hun mottatt Aschehougprisen, Doblougprisen, Den Norske Lyrikkprisen og Gyldendalprisen.

Litteraturhuset, Amalie Skram

50 kr

Arrangør: Norsk Forfattersentrum i samarbeid med Aschehoug og Dagsavisen